PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Blanketter/Mallar för RD2018

Blanketter/Mallar anpassade för RD2018, finns även på sidan Blanketter/mallar ekonomiadministration.

OBS! De är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

Aktivitet

Upplägg av aktivitet i Raindance 2018.xlsx, bl nr EA41

Anläggningsregister

Underlag för anläggningstillgång, bl nr EA42  

Bokföring/omföring

Bokföring/omföring via filinläsning/manuell registrering.xls, mall, bl nr EA10

Bokslut
Specifikation till periodiseringsposter.xlsx, bl nr EA26

Kundreskontran

Underlag för extern kundfaktura.doc, bl nr EA23

Leverantörsreskontra

Etikettmall-24 utländsk faktura.doc, bl nr EA21a
Etikettmall-16 utländsk faktura.doc, bl nr EA21b

Faktura/utbetaln utländska, företag m m.docx, bl nr EA18a
Faktura/utbetaln utländska, privatperson.docx, bl nr EA18b
     
Utbetalning från valutakonto EUR.xls, bl nr EA15
Utbetalning från valutakonto NOK.xls, bl nr EA19
Utbetalning från valutakonto USD.xls, bl nr EA32

Projekt

Upplägg av projekt i Raindance 2017 och 2018.xls, bl nr EA22
Passivmärkning av projekt.xlsx, bl nr EA30
Nya projekt 2018.xlsx, bl nr EA31