PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kompetens- och verksamhetsutveckling i stödfunktioner

Här får du som chef/prefekt vägledning för arbete med att identifiera kompetens- och verksamhetsutvecklingsfrågor i din verksamhets tekniska- och administrativa stödfunktioner. Ett stödmaterial för att identifiera kompetensutvecklingsbehov med utgångspunkt i arbetet med verksamhetens prioriterade utvecklingsområden.

Du som är ledare har en viktig roll i att, tillsammans med medarbetarna, identifiera vad som behöver utvecklas och förbättras i stödfunktionernas arbete samt hur förutsättningarna kan skapas för det. Det kan till exempel handla om utveckling av befintliga medarbetare, anställningsvillkor och bemanningsfrågor.

Stödfunktionerna (teknisk- och administrativ kompetens) är viktiga i verksamheternas utvecklingsarbete. Stödmaterialet syftar till att skapa samsyn på verksamhetens uppdrag, prioriterade utvecklingsområden samt vad dessa innebär för stödfunktionernas arbete och utvecklingsbehov. Fokus i vägledningsmaterialet ligger på att identifiera vad som behöver utvecklas och förbättras i stödfunktionernas arbete för att stödja verksamheten i att möta utmaningar och nå framgångar.

Stödmaterial för arbete med kompetens- och verksamhetsutveckling i stödfunktioner