PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Genvägar för dig som är chef och prefekt

Här finns samlat ett antal länkar med aktuell information för dig som chef/motsv. vid Uppsala universitet; information om utbildningar och stöd och material som kan underlätta vardagen som chef.
Om du har frågor eller behov av stöd eller rådgivning om ledarskap, coachning, mentorskap, grupputveckling eller organisationsutveckling - kontakta Kompetensforum.

Kontakt
Enheten för kompetens- och organisationsutveckling (Kompetensforum)
HR-avdelningen