Skydda ditt arbete

Att arbeta i öppna miljöer - vem ser din skärm?

 

  • Tänk på att använda tidsinställd skärmsläckare men även ett skärmraster. Du väljer själv när du vill visa vad du arbetar med.
  • Lås datorn när du lämnar skrivbordet så att ingen kan använda din inloggning när du tar en paus.
  • Kom ihåg att ett fysiskt datorlås vid skrivbordet gör att du kan lämna datorn vid din plats under en längre tid och vara säker på att den står kvar när du återvänder.

Brand och brandskydd

Larm och utrymning

Segerstedthuset är utrustat med automatiskt brand- och utrymningslarm samt vattensprinklersystem. Utrymningslarmet startas antingen automatiskt via rök/värmedetektorer, en utlöst sprinkler eller genom att trycka på en brandlarmsknapp.  

Utrymning sker via trapphusen i de övre planen och på bottenplanet med dörrar som leder ut ur huset. Det finns vägledande markeringar och vid strömavbrott tänds nödbelysning i trapphus och gångstråk till utrymningsvägarna. Hissar får inte användas i samband med utrymning.

Förebyggande brandskydd

För att strukturera upp utrymningen finns det på varje plan uppsatta utrymningspaket med åtgärdskort. Paketen finns vid trapphus A & C och består av fyra åtgärdskort samt en utrymningsledarväst. Vid paketet finns även en instruktion om hur korten och västen ska användas. Läs den INNAN det behöver användas!

I trapphusen finns våra utrymningsplatser. En utrymningsplats är den plats där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning. Trapphusen är egna brandceller där inget brännbart får förvaras, de ska vara ”brandsterila”.

På varje plan finns uppsatta utrymningsplaner med information om hur huset ska utrymmas i en nödsituation. Möbler eller lösa föremål får inte placeras i trapphus och på så sätt försvåra utrymning vid en nödsituation. Segerstedthuset är  uppdelat i olika sektioner för att begränsa spridningen av en eventuell brand - det är därför viktigt att dörrar inte ställs upp med t.ex. en kil. 

Om du upptäcker en brand ska du agera enligt Rädda- Larma- Varna - Släck. Du kan aktivera utrymningslarmet manuellt och larma räddningstjänsten larmknappar som finns placerade i trapphuset. Handsläckare finns på varje plan.

Brandsläckning

I Segerstedt finns ett vattensprinklersystem. Detta utlöses av att respektive munstycke utsätts för värme och utlöses individuellt.

Handbrandsläckare finns utplacerade på strategiska platser runt om i huset på varje plan. Platserna är utmärkta med skyltar. Du kan även se på utrymningsplanerna var handbrand-släckarna är placerade.

Återsamlingsplats - på gräsmattan vid Campus 1477.
Instruktion vid utrymning av Segerstedthuset (pdf)

Inbrotts- och hisslarm

Inbrottslarm


För att skydda lokaler, utrustning och inte minst oss själva har Segerstedthuset ett heltäckande inbrottslarm. Du som jobbar i Segerstedthuset kan själv hjälpa till att skapa en trygg arbetsmiljö genom att inte släpa in framände människor i låsta delar av huset och inte låta dörrar stå öppna. Om en dörr inte stängs ordentligt hörs en varningssignal tills dess att dörren stängs.

Hisslarm


I Segerstedthuset finns en knapp för nödsignal atta använda i händelse av att hissen skulle fastna. Hissen är även försedd med en nödtelefon som är direktkopplad till en larmcentral.