Hitta till Segerstedt

Huvudentréer

  • Dag Hammarskjölds väg 7 (inte tillgänglig med bil)
  • von Kraemers allé 2 (om du åker, eller ska åka, taxi)

Godsmottagning (leveransadress): von Kraemers allé 4, 752 37 Uppsala
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala
Öppettider:

  • Öppna delar på nedre plan: vardagar 08:00-21:00 (klämdagar stängt).
  • Servicecenter: vardagar 08:00-16:30.

Besöksanmälan

Läs mer om besökssystemet CheckIn.

Bilparkering

Besökare kan parkera vid entrén mot von Kraemers allé. Här finns det parkeringsplats för funktionshindrad, besöksplatser samt laddstolpar. Parkeringstillstånd hämtas i Servicecenter.
Anställda och studenter hänvisas till parkeringsplatser i kvarteret Blåsenhus. Vill du köpa årskort: kontakta Q-park.

OBS! Vissa parkeringsplatser är skyltade enligt bild. De är förhyrda till förvaltningens tjänstefordon och där krävs ett specifikt parkeringstillstånd som utfärdas av Q-park. Parkering här utan giltigt parkeringstillstånd medför böter.

Buss

Tidtabeller och senaste information besök www.ul.se. Hållplats: Botaniska (Dag Hammarskjölds väg, linje 1, 11 och 12) eller Blåsenhus (Norbyvägen, linje 2, 7 och 12). Stadslinjenätet 2017 (pdf)

Cykelparkering

Det finns 236 platser inklusive 10 laddstolpar. Universitetets tjänstecyklar har reserverade cykelställ utanför entrén vid von Kramers allé 2.

Rökning

Det finns en plats utanför husets södra sida som är avsedd för rökning. Observera att det inte är tillåtet att använda e-cigaretter annat än utomhus.