Segerstedthuset (kvarteret Plantskolan)

segerstedthuset

 

Hitta till Segerstedthuset

Servicecenter

Husguide: Segerstedt A-Ö

Högt ställda miljökrav

Segerstedthuset är byggt som ett hållbart hus med högt ställda miljökrav. Effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet är kriterier som varit viktiga.

 

Solceller på taket bidrar till husets energiförsörjning. Miljö- och hållbarhetsperspektiv finns med i restaurangens verksamhet. I anslutning till huset finns laddplatser för elbilar och elcyklar.

 

Byggnaden är miljöcertifierad enligt systemet Miljöbyggnad, på nivån silver.