PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Blanketter - anställning, lön och personal

Här finns blanketter som är relaterade till anställning-, löne- och övriga personalärenden.

1. Anställningar, rekryteringar, uppdrag

2. Lön 

3. Ersättningar

4. Ledighet / semester

5. Resor

6. Intyg

7. Avslut av anställning

8. Övrigt

1. ANSTÄLLNINGAR, REKRYTERING, UPPDRAG

1.1 Anställningar
 

Anställningsbevis Marie Curie (1.1.3)

Anställningsbevis förlängning av anställning med arb.marknadspolitisk åtgärd (1.1.5)

Anställningsbevis studentmedarbetare (1.1.6)

Timersättning (1.1.7)

Timersättning Skrivnings- och Parkeringsvakt, Vaktmästare (1.1.8)

URA- kontraktsmall (vid utlandsstationering) (1.1.9)

URA- kontraktsmall Engelsk (1.1.9B)

Arbetstidsschema vid koncentrerad deltid (1.1.10)

Timersättning Engelska (1.1.11)

1.2 Rekrytering
 

Annonsmallarna finns numera i Varbi.

Beslut om anställning, tillsvidare (1.2.3)                 

Beslut om anställning, tidsbegränsad (1.2.4)            

Beslut om anställning, tills vidare – med överklagandehänvisning (1.2.5a)

Beslut om anställning, tills vidare – med överklagandehänvisning, engelsk (1.2.5b)

Beslut om anställning, tidsbegränsad – med överklagandehänvisning (1.2.6a)

Beslut om anställning, tidsbegränsad – med överklagandehänvisning, engelsk (1.2.6b)

Beslut befordran professor (1.2.7)

Beslut befordran universitetslektor (1.2.8)           

1.3 Uppdrag
 

Uppdrag som Dekanus/Prodekanus (1.3.1)

Uppdrag som Föreståndare/ stf. Föreståndare (1.3.2)

Uppdrag som Prefekt/stf. Prefekt (1.3.3)

Uppdrag som Studierektor, biträdande prefekt, biträdande Föreståndare (1.3.4)

Delegation till föreståndare enl. org. modell 1a (1.3.5)

Delegation till föreståndare enl. org. modell 1b (1.3.6)

Delegation till föreståndare enl. org. modell 2a (1.3.7)

Delegation till föreståndare enl. org. modell 2b (1.3.8)

Delegation till föreståndare enl. org. modell 3 (1.3.9)

Befrielse från uppdrag som dekanus/prodekanus (1.3.10)

Befrielse från uppdrag som föreståndare/stf föreståndare (1.3.11)

Befrielse från uppdrag som prefekt/stf prefekt (1.3.12)

Befrielse från uppdrag som studierektor, biträdande prefekt, (biträdande föreståndare) (1.3.13)

Uppdrag som ej är fastställda i Riktlinjer (1.3.14)

2. LÖN
 

Beslut om lönetillägg för längre tid än 3 mån/mer än 1500kr (2.0.1)

Beslut om lönetillägg i max 3 mån/högst 1500kr (2.0.2)

Beslut om ändrad lön vid befordran eller förändrad kompetens (2.0.3)

Beslut om ändring av lön för doktorand (2.0.4)

Beslut lönetillägg doktorander (2.0.5)

3. ERSÄTTNINGAR
 

Beredskapsersättning (3.0.1)

Övertid/mertid Lärare (3.0.2)

Övertid/mertid TA-personal (3.0.3)

Beslut om tilläggsfinansiering (3.0.4)

Engångsersättning – Svenska (3.0.5a)

Engångsersättning – Engelska (3.0.5b)

Engångsersättning SINK - Svenska (3.0.6)

Skattepliktig förmån (3.0.7)

Skattepliktig kostnadsersättning för icke anställd (3.0.8)

Marie Curie utbetalning/avräkning (3.0.9)

Ersättning för gjorda utlägg (3.0.10)

Ersättning för gjorda utlägg, URA (3.0.11)

Flyttersättning (3.0.12)

Kostförmån, sammankomst (3.0.13)

4. LEDIGHETER/SEMESTER
 

Ansökan om delpension (4.0.1)

Ansökan om ledighet annan anställning (4.0.2)

Ledighetsansökan (4.0.3)

Reglering av semester (4.0.4)

Ansökan om undantag från schablonsemester (4.0.5)      

5. RESOR
 

Anmälan av tjänsteresa – Svenska (5.0.1a)

Anmälan av tjänsteresa – Engelska (5.0.1b) 

Reseräkning för icke anställd utan traktamente - Svenska (5.0.2a)

Reseräkning för icke anställd utan traktamente - Engelska (5.0.2b)

Resräkning för icke anställd med traktamente - Svenska (5.0.2c)

Reseräkning för icke anställd med traktamente - Engelska (5.0.2d)

Reseräkning icke anställd för utomlands bosatta (5.0.2e)

Reseräkning icke anställd för utomlands bosatta Engelska (5.0.2f) 

Reseräkning för utomlands bosatta SINK - Svenska (5.0.3a)

Reseräkning för utomlands bosatta SINK - Engelska (5.0.3b)

Reseförskott (5.0.4)

6  INTYG
 

Intyg om anställning och lön (6.0.1)

Intyg om anställning och lön, eng ver (6.0.1b)

Intyg folkbokföring (6.0.2)

Intyg folkbokföring, eng ver (6.0.2b)

Försäkringsintyg, SPS (6.0.3)

Försäkringsintyg, försäkring för utländska besökare (6.0.4)

7 AVSLUT AV ANSTÄLLNING
 

Uppsägning på egen begäran (7.0.1)

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör, med företrädesrätt (7.0.2a)

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör, med företrädesrätt, engelsk (7.0.2b)

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör, utan företrädesrätt (7.0.3a)

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör, utan företrädesrätt, engelsk (7.0.3b)

Besked om att anställningen ska upphöra vid provanställningens utgång (7.0.4)

Underrättelse om att anställning ska upphöra vid provanställningens utgång (7.0.5)

Underrättelse om att anställning ska upphöra före provanställningens utgång (7.0.6)

Varsel – provanställning ska upphöra  – ej kollektivavtalsbundna (7.0.7)

Varsel tidsbegränsad anställning upphör - ej kollektivavtalsbunda (7.0.8)

8. ÖVRIGT
 

Flextidsmall (8.0.1) 2016

Flextidsmall (8.0.1b) 2017

Flextidsmall (8.0.1c) 2018

Bildskärmsglasögon, rekvisition (8.0.2)

Anmälan av skyddsombud (8.0.3)

Kontoändring/omföring löner mellan olika organisatoriska enheter (8.0.4)

Bankuppgifter till svensk bank, Nordeas blankett (8.0.5)

Bankuppgifter till utländsk bank, Nordeas blankett (8.0.6)

SINK Residence abroad, ansökan om SINK-skatt (8.0.7)

SINK E-post mall (8.0.8)

För Icke anställd utomlands bosatta endast reseersättning E-post mall (8.0.9)

Överenskommelse om facklig förtroendemannatid (8.0.10)