PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rutin för universitetsdirektörens beslutsmöte

Universitetsdirektörens beslutsmöte äger normalt rum en gång per vecka. Den som handlägger ett ärende av sådan karaktär att det ska beslutas av universitetsdirektör ska bereda ärendet på följande sätt:

  • Lägg in samtliga relevanta handlingar i ditt ärende i W3D3.
  • Anmäl ditt ärende till sekreteraren för beslutsmötet Magdalena Flemström senast kl 12 på torsdagen i veckan innan mötet. Lämna vid anmälan uppgift om diarienummer samt ange vilka handlingar i ärendet som utgör underlag till mötet.
  • På beslutsmötet föredrar du kortfattat ärendet för universitetsdirektören. Ifall du själv inte kommer att föredra ärendet utan skickar någon annan i ditt ställe ska detta meddelas sekreteraren för beslutsmötet. Ifall det krävs en fysisk underskrift av universitetsdirektören tar du med dig utskrivna original till mötet.
  • Efter att beslut fattats avvaktar du med att stänga ditt ärende i W3D3 tills beslutsprotokollet kopplats till ärendet av sekreteraren för beslutsmötet.

Vilka handlingar ska finnas i W3D3?

  • Den handling du vill ska undertecknas av universitetsdirektören.
  • En PM som kortfattat förklarar ditt ärende (se mall).
  • Eventuellt beslut (se mall).
  • Övriga handlingar som är relevanta i ärendet och som universitetsdirektören bör ta del av innan beslut fattas.

Ex: Du har ett avtal som universitetsdirektören ska skriva under. Registrera själva avtalet samt en PM som i korthet beskriver ditt ärende (se mall). Registrera även juridiska avdelningens kommentarer.

Ex: Du har upprättat ett förslag till handläggningsordning som universitetsdirektören ska fastställa. Registrera den föreslagna handläggningsordningen samt förslag till beslut. Ifall det finns mycket att redogöra för i ärendet komplettera också med en PM.

 

Mötesdatum:
Måndag 20 augusti kl 13.30
Måndag 27 augusti kl 13.30 (Per Abrahamsson ersätter Katarina Bjelke vid detta tillfälle)
Måndag 3 september kl 13.30 (Per Abrahamsson ersätter Katarina Bjelke vid detta tillfälle)
Måndag 10 september kl. 13.30
Måndag 17 september kl. 13.30
Måndag 24 september kl. 13.30
Måndag 1 oktober kl. 13.30
Måndag 8 oktober kl. 13.30
Måndag 15 oktober kl. 13.30
Måndag 22 oktober kl. 13.30
Måndag 29 oktober kl. 13.30
Måndag 5 november kl. 13.30
Måndag 12 november kl. 13.30
Måndag 19 november kl. 13.30 (Per Abrahamsson ersätter Katarina Bjelke vid detta tillfälle)
Måndag 26 november kl. 13.30
Måndag 3 december kl. 13.30 (Per Abrahamsson ersätter Katarina Bjelke vid detta tillfälle)
Måndag 10 december kl. 13.30
Måndag 17 december kl. 13.30

Mallar:
PM
Beslut