PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Dokument och mallar för rektorsbeslut

Rektors beslutssammanträde äger normalt rum varje tisdag förmiddag. Den som handlägger ett ärende av sådan karaktär att det ska beslutas av rektor måste bereda ärendet, d.v.s. ta fram underlag och förslag till beslut samt slutföra ärendet.

För beslut som fattas av rektor utanför rektorssammanträdet, ska ett föredragnings-PM enligt särskild mall ingå.

Beredningsrutiner
Rutinen uppdaterad 2016-11-28 av universitetsdirektören.

Mallar (uppdaterad 170517)
Föredragnings PM

Beslut

Remissvar

Här är länken till RS-portalen. Saknar du behörighet kontakta Malin Lindström eller Linda Lundberg.