PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Dokument och mallar för rektorsbeslut

Rektors beslutssammanträde äger normalt rum varannan tisdag förmiddag. Den som handlägger ett ärende av sådan karaktär att det ska beslutas av rektor måste bereda ärendet, d.v.s. ta fram underlag och förslag till beslut samt slutföra ärendet.

För beslut som fattas av rektor utanför rektorssammanträdet, ska ett föredragnings-PM enligt särskild mall ingå. Mallar finns i RS-portalen.

Beredningsrutiner
Rutinen uppdaterad 2016-11-28 av universitetsdirektören.

 

Här är länken till RS-portalen. Saknar du behörighet kontakta Malin Lindström eller Linda Lundberg.