Beställa i Produktwebben

I universitetets e-handelssystem Produktwebben kan du för närvarande beställa följande varugrupper:

  • arbetskläder
  • blommor inkl. utkörning,
  • datorer, bildskärmar, surfplattor och andra IT-produkter,
  • kontorsmaterial (almanackor, block, pennor, pärmar m.m.)
  • laboratorieprodukter (kemikalier, etanol, förbrukningsmaterial, skydd),
  • molekylärbiologiska produkter,
  • mobiltelefoner och telefoner samt tillbehör,
  • städmaterial,

Observera att inom vissa varugrupper visar våra leverantörer endast ett begränsat sortiment. Om du saknar en vara, kontakta enheten för upphandling och inköp, så tar vi kontakt med aktuell leverantör. I många fall har leverantören efterfrågad vara, om inte, kan de ofta erbjuda en motsvarande vara.

Kontaktuppgifter Produktwebben:
inkop@uu.se