Uppsala universitets ramavtal

I avtalsdatabasen finns information om universitetets ramavtal och hur du beställer varor och/tjänster från respektive ramavtal.

Finns det inget ramavtal för den vara/ eller tjänst som du önskar beställa, sök bland de statliga ramavtalen.

Om du behöver hjälp med att göra en förnyad konkurrensutsättning av ett ramavtal, skicka in en upphandlingsanmodan.