Inköp av varor och tjänster

Alla inköp av varor och tjänster till statliga myndigheter regleras av Lagen om Offentlig Upphandling, SFS 2016:1145. Vid inköp, följ rangordningen nedan.
 

OBS! Arbetar du på universitetsförvaltningen - här finns information om inköp av mobiler, datorer m.fl. IT-produkter.
 

 1. Sök i första hand i universitetets e-handelssystem Produktwebben (innehåller i dagsläget endast varor). Observera att inom vissa varugrupper visar våra leverantörer endast ett begränsat sortiment. Om du saknar en vara, kontakta enheten för upphandling och inköp, så tar vi kontakt med aktuell leverantör. I många fall har leverantören efterfrågad vara, om inte, kan de ofta erbjuda en motsvarande vara.
   
 2. Om du ska beställa en tjänst eller om aktuell varugrupp inte finns i Produktwebben, sök bland Uppsala universitets egna ramavtal
   
 3. Om universitetet inte har upphandlat ett eget ramavtal för det du behöver köpa, sök i de ramavtal som upphandlats för statliga myndigheter. Följ de instruktioner som finns för avrop (beställning) från aktuellt ramavtal.
   
 4. Saknas ramavtal behövs en upphandling göras.
  Du måste då ge oss ett upphandlingsuppdrag genom att fylla i vår upphandlingsanmodan.
  Vid mindre belopp görs en s.k. direktupphandling.

Kontaktuppgifter
 

Produktwebben
inkop@uu.se
Telefon 018-471 7788 (helgfria vardagar 09:00-11:00)

Programvaror
licens@uu.se

Avtalsfrågor
upphandling@uu.se

 

Film och rörlig bild - upphandlat filmleverantör för Uppsala universitet. 

Grafisk service - hjälper dig med rådgivning, formgivning och produktion av trycksaker.

Översättningstjänster - ramavtal finns för översättnings- och språkgranskningstjänster från svenska till brittisk eller amerikansk engelska.

Profilprodukter - profil- och presentprodukter säljs på Museum Gustavianum, Blåsenhus, Ekonomikum, Studentbokhandeln, BMC och Ångström.

Tryckt informationsmaterial - du kan beställa trycksaker som universitet tillhandahåller -  ett flertal presentationsbroschyrer och tidskrifter.

Visitkort - beställningsformulär.