PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Inköp - varor och tjänster

I första hand använd Produktwebben. Om varan inte finns i produktwebben, sök i universitetets ramavtal, i andra hand i de statliga ramavtalen.
Om ramavtal saknas ska en upphandling göras.

Frågor om produktwebben:
inkop@uu.se eller tel. 018-471 77 88 (mån-fre kl. 9-11 samt 13-15).

 

Fotograftjänster - upphandlad fotograf finns för kategorierna dokumentation, marknadsföring, nyheter och reportage.

Grafisk service - hjälper dig med rådgivning, formgivning och produktion av trycksaker.

Översättningstjänster - ramavtal finns för översättnings- och språkgranskningstjänster från svenska till brittisk eller amerikansk engelska.

Profilprodukter - profil- och presentprodukter säljs på Museum Gustavianum, Blåsenhus, Ekonomikum, Studenbokhandeln, BMC och Ångström.

Tryckt informationsmaterial - universitet tillhandahåller ett flertal presentationsbroschyrer och tidskrifter som kan beställas.

Visitkort - beställningsformulär