PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

External Calendar Detail Portlet

A Sense of Space
A Sense of Space är en utställning med ett urval av den engelska konstnären Lynne Browns verk, för att uppmärksamma att Uppsala universitet köpt in två tavlor med motiv från Visby och Uppsala. Utställningen visades på Almedalsbiblioteket i Visby under våren, och visas i Orangeriet i Botaniska trädgården i Uppsala 6–21 oktober. Öppet tisdag-söndag kl. 11-16. Fri entré.
Studium minikonferens
Lärares erfarenheter och framtida användning av universitetets nya lärplattform Studium.
Introduktion till Mendeley
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi går igenom hur man sparar referenser till Mendeley, bifogar PDF-filer till ditt Mendeley bibliotek, samt infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Jag delar inte din åsikt, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den. Eller? – Om den politiska toleransens nödvändighet för demokratin
Det andra tillfället i en seminarieserie i Humanistiska teatern om framtidens komplexa ämnen.
Europeiska informationssäkerhetsmånaden: Tema cyberskräp, mobila enheter och säkerhet för dig som reser
kl.13-14 "Cyberskräp och mobila enheter - en informationssäkerhetsutmaning” Presentation om informationssäkerhet med efterföljande frågestund. kl.14-15 ”Informationssäkerhet för dig som reser” Presentation om informationssäkerhet relaterat till resor med efterföljande frågestund.
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Använda avhandlingsmallen för Word och göra bra bilder för tryck
Kursen är för dig som arbetar med en avhandling med vår mall för Word. Kursen är kostnadsfri och du kan delta oavsett hur långt du har kommit i skrivandet. Vi går igenom hur du jobbar med mallen och vad du bör tänka på när du gör dina bilder.
Torsdagsseminarium
'You must scare the hell out of humans': Female masculinity, action heroes, and cyborg bodies in feminist science fiction literature” och ”Att bli fri?: En intervjustudie med kvinnor som omorienterat sig från att leva heterosexuellt till att leva lesbiskt.”
Olof Rudbeckdagen 2018: Smärta – den osynliga sjukdomen
Årets Olof Rudbeckdag bjuder på föreläsningar av fram­stående forskare om smärta. Kroppen använder smärta som varningssignal, men det också en osynlig sjukdom. Vi utvecklar nya sätt att mäta och diagnosticera och nya metoder att behandla.
Feministisk stadsvandring i Uppsala
Vi vill att fler människor ska få möjlighet att lära sig om universitetsstaden Uppsala från ett feministiskt perspektiv. Självklart är guidningen gratis och öppen för alla intresserade! Den feministiska stadsvandringen startar utanför Universitetshuset. Ingen anmälan krävs!
Open Access Week 2018: Open Access Q&A
Researcher or PhD student at Uppsala university? Drop in between 11-12 to ask library staff any questions you might have regarding Open Access, get involved and learn more about what Open Access might look like in the future. Bring anything from your author agreements and research projects to data queries. No registrations needed.
The First Uppsala Lecture in Human Geography: Environmental Deregulation, Spectacular Racism and White Nationalism in the Trump Era"
In this talk Professor Pulido shares research which compares the environmental and racist agendas of the first year of the Trump administration. She will argue argue that Trump’s spectacular racism is at least partly designed to nurture a white-nationalist base while obscuring vast regulatory changes in the environmental arena.
Open Access Week 2018: The Current Status of Open Access - Mikael Laakso
This year’s theme, Designing equitable foundations for open knowledge, reflects a scholarly system in transition. New to Open Access? No problem, this talk is aimed to suit both newcomers and those more advanced in their knowledge about the changing landscape of scholarly publishing.
TeA dagen 2018
Evenemang för universitetets tekniska- och administrativa personal
European Cyber Security Month: Phishing and Internet of Things
kl.13-14 ”Don't get hooked by Mr Phishing” Allt du behöver veta om “informationsfiske” (phishing), med tid för frågor kl.14-15 ”Är du säker på din sak?” 30 minuter om Sakernas internet/ Internet of Things, med tid för frågor.
Design Thinking - workshop
Design Thinking är en användarcentrerad metod där man sätter sig in i användares behov, definierar problemen de har, funderar ut möjliga lösningar, gör en prototyp och sedan testar prototypen.
Open lecture with professor Roger Chartier, Collège de France
Welcome to an open lecture with professor Roger Chartier from Collège de France, Paris. The title of the lecture is “Materiality of the Texts and Reading Practices”. Afterwards the audience is invited to a mingle with snacks.
How about good research practices?
John Ioannidis is Professor at Stanford University, has served as President for the Society for Research Synthesis Methodology, and has been editorial board member of many leading journals (including PLoS Medicine and the Lancet among others), and Editor-in-Chief of the European Journal of Clinical Investigation (2010-now).
FN-dagen: En kvart över med Johan Brosché: ”An African Peace Puzzle: Explaining Peace in Botswana, Malawi and Zambia”
Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie En kvart över, i samband med uppmärksammandet av FN-dagen.” Föreläsare är Johan Brosché, forskare på Institutionen för Freds- och konfliktforskning. What causes peace? Surprisingly, this constitutes a large lacuna in peace and conflict research that focuses on causes of war and conflict resolution.
The Faculty of Pharmacy 50 years. Novel Drug Therapies – Challenges and Possibilities
The Faculty of Pharmacy started its activities in Stockholm as the Royal Pharmaceutical Institute in 1837. It moved to Uppsala as the Faculty of Pharmacy in 1968, residing at the Biomedical Centre, and is a part of the Scientific Domain of Medicine and Pharmacy, with many years of successful research and education.
Open Access Week 2018: Öppen tillgång till forskningsresultat. Omvärldens krav och forskningens verklighet - Sverker Holmgren
Öppen vetenskap och open science pratas det om inom forskningssamhället och som projektledare för NordForskrapporten ”Open Access to Research Data – Status, Issues and Outlook” från 2016, har Sverker jobbat mycket med dessa frågor.
Personalfest
EndNote steg 1 och 2
En kurs med många praktiska övningar i att använda referenshanteringsprogrammet EndNote.
Festkonsert – Eric Ericson 100 år
I samband med Eric Ericsons hundraårsdag arrangerar Uppsala universitets Körcentrum en Festkonsert i samverkan mellan Uppsala Akademiska Kammarkör och Orphei Drängar. Dirigenter är Stefan Parkman och Cecilia Rydinger Alin. Före konserten hålls ett panelsamtal, som börjar kl. 17.00.
Thursday seminar: Youth Intimate Partner Violence in Sweden
Youth Intimate Partner Violence in Sweden
Avhandlingssupport på Engelska parken
Kom förbi så hjälper vi dig med dina frågor om ditt avhandlingsarbete. T.ex. praktiska saker kring produktion och registrering av avhandling och delarbeten, samt frågor om hur man registrerar i DiVA.
Avhandlingssupport på BMC
Kom förbi så hjälper vi dig med dina frågor om ditt avhandlingsarbete. T.ex. praktiska saker kring produktion och registrering av avhandling och delarbeten, samt frågor om hur man registrerar i DiVA.
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Använda avhandlingsmallen för Word och göra bra bilder för tryck
Kursen är för dig som arbetar med en avhandling med vår mall för Word. Kursen är kostnadsfri och du kan delta oavsett hur långt du har kommit i skrivandet. Vi går igenom hur du jobbar med mallen och vad du bör tänka på när du gör dina bilder.
The Crisis of Cultures and the Vitality of Values: A Response to Emmanuel Macron’s Declaration of Society’s Need for Religion
In this lecture Professor Atran explores French President Macron’s claim that society needs religion in light of rising populism and illiberalism. Can a spiritual revival of our civilizational values and rituals and their potential for eliciting commitment to defense of the common good address problems of violent extremism and radical illiberalism? What does history and research suggest?
NVivo for Qualitative Data Analysis
Welcome to a training session in which we will work with NVivo, a software for qualitative data analysis. Bring your own project and your problems, or come to get an introduction to the software.
Internationella GIS-dagen
Kom till Digitala bibliotekslabbet på Ekonomikum och lyssna till flera korta föredrag om aktuell forskning med anknytning till GIS (geografiska informationssystem).
Zotero avancerad
För dig som redan kan Zotero men som vill lära dig mer. OBS! Kursen kommer att ges på engelska om en eller flera kursdeltagare inte pratar svenska. Denna kurs vänder sig till den som redan har gått introduktionskursen i Zotero och/eller redan använder referenshanteringsprogrammet.
Torsdagsseminarium: Mas(s)turbatory Readings. A Queer Analysis of Popular Romance
Mas(s)turbatory Readings. A Queer Analysis of Popular Romance
Brush up your information seeking skills
Denna workshop riktar sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper i informationssökning. Under workshopen kommer vi fokusera på samhällsvetenskapliga ämnen och/eller juridik.
Folkets opium eller demokratisk resurs? – Om religion, stat och politik
Det tredje tillfället i en seminarieserie i Humanistiska teatern om framtidens komplexa ämnen.
Grants Day
Uppsala University is arranging a Grants Day at the Humanities Theatre. Researchers from all fields are welcome to meet representatives from Swedish funding agencies.
Forskare - vill du uppdatera dina kunskaper i informationssökning?
Välkommen till en workshop om hur man söker information i ämnesdatabaser för ämnena pedagogik och psykologi.
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
EndNote steg 1 och 2
En kurs med många praktiska övningar i att använda referenshanteringsprogrammet EndNote.
Brush up your information seeking skills
Denna workshop riktar sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper i informationssökning. Under workshopen kommer vi fokusera på samhällsvetenskapliga ämnen och/eller juridik.
Introduktion till Mendeley
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi går igenom hur man sparar referenser till Mendeley, bifogar PDF-filer till ditt Mendeley bibliotek, samt infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Använda avhandlingsmallen för Word och göra bra bilder för tryck
Kursen är för dig som arbetar med en avhandling med vår mall för Word. Kursen är kostnadsfri och du kan delta oavsett hur långt du har kommit i skrivandet. Vi går igenom hur du jobbar med mallen och vad du bör tänka på när du gör dina bilder.
Torsdagsseminarium: Bruten vithet, om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor
Bruten vithet, om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
NVivo for Qualitative Data Analysis
Welcome to a training session in which we will work with NVivo, a software for qualitative data analysis. Bring your own project and your problems, or come to get an introduction to the software.
Validering av reell kompetens för tillgodoräknande
Hur gör man för att bedöma någons kompetens när den inte är formellt dokumenterad? Detta är en workshop för dig som är intresserad av att fortbilda dig kring frågor om validering av reell kompetens. Den riktar sig till all personal som är delaktig i ärenden som gäller tillgodoräknanden, från vägledning till beslutsfattare.