PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

External Calendar Detail Portlet

TeA dagen 2018

  • Datum: 24 oktober 2018, kl. 09.00 – 16.00
  • Plats: Aulan, Polacksbacken, Hut 6, ITC
  • Webbsida
  • Arrangör: TeA nätverket
  • Kontaktperson: Annika Kollstedt
  • E-post: annika.kollstedt@uuinnovation.uu.se
  • Telefon: 471 74 82

Evenemang för universitetets tekniska- och administrativa personal

Mer information och hela programmet för årets Tea-dag


Lägg till i din kalender Lägg in i din Google-kalender