PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

External Calendar Detail Portlet

Introduktion till EndNote

  • Datum: 22 januari 2018, kl. 09.00 – 11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet, Ångström Visualisation Lab
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Jonas Petersson
  • E-post: jonas.petersson@ub.uu.se
  • Telefon: 070-1679753

Vi går igenom hur du bygger ett eget referensbibliotek, importerar och exporterar referenser från bibliotekskataloger och artikeldatabaser, hämtar och sparar PDF:er i ditt referensbibliotek, infogar källhänvisningar i worddokument och skapar litteraturlistor.

Denna kurs är en grundläggande kurs som behandlar klienten för EndNote som installeras på din dator. OBS! Ej EndNote basic. För att skaffa programvaran EndNote talar du med IT-ansvarig på din institution. Det är en fördel om du hunnit installera programmet innan du går kursen.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för anställda vid Uppsala Universitet.

Till anmälan


Lägg till i din kalender Lägg in i din Google-kalender