DiVA vid Uppsala universitet

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter. Informationen i DiVA kan användas för att öka spridningen av och tillgängligheten till publikationerna.

DiVA vid Uppsala universitet innehåller över 30 000 publikationer i fulltext, mestadels doktorsavhandlingar och studentuppsatser men även rapporter, artiklar och andra typer av publikationer. Dessutom innehåller databasen ca 150 000 referenser till publikationer som producerats av universitetets forskare och andra anställda.

Det finns flera syften med DiVA. Forskare och studenter vid universitetet ska på ett enkelt sätt kunna lagra och göra sina publikationer fritt tillgängliga. Information från DiVA kan visas i publikationslistor på webbsidor och spridas till andra databaser och söktjänster. Informationen kan också användas i statistiska analyser och utvärderingar.


Behörigheter i DiVA

Typ av användare

Lägga till publikation/ladda upp filer

Ändra/radera post Importera uppgifter om publikation Granska Publicera Hävda författarskap
student Ja (endast studentuppsatser) Nej Nej Nej Nej Nej
staff Ja Ja, egna poster utan
fulltext. Ej avhandlingar
och uppsatser
Ja Nej Nej Ja
admin Ja Ja, enligt
grupptillhörighet
Ja Ja, enligt
grupptillhörighet
Ja, enligt
grupptillhörighet

Nej

Mer om DiVA 

För samtliga doktorander vid Uppsala universitet gäller obligatorisk e-spikning av doktorsavhandling i DiVA. De doktorander som publicerar sammanläggningsavhandlingar ska publicera sammanfattningen (kappan) i fulltext i DiVA.

Upphovsrätt i DiVA.

DiVA förvaltas och utvecklas vid Uppsala universitet, i samarbete med 44 andra organisationer.