Sök i DiVA

Olika sökvägar

Det finns olika sätt att söka i DiVA och beroende på vad man söker efter bör man välja olika sökvägar.

  • Enkel sökning: Sök på vilket eller vilka ord du vill. När du skriver flera ord efter varandra kombineras de automatiskt med AND, vilket betyder att alla orden som du söker på kommer att finnas med i varje träff som visas i listan. Sök på t.ex. författarens namn, ord i titeln eller ämnesord.
  • Avancerad sökning: För att söka forskningspublikationer eller studentuppsatser av en viss person eller från en viss institution eller enhet använd DiVAs flikar Avancerade sökning forskningspublikationer eller Avancerad sökning studentuppsatser.
  • Bläddra: Här är det möjligt att söka på organisation, serie eller ämneskategori i ett index.

Träfflista

I träfflistan visas endast kortfattade uppgifter om publikationer. Klicka på titeln för att se de fullständiga uppgifterna om en publikation.

Sortera träfflistan genom att välja parameter i dropdownmenyn Sortering.

Sökresultatet kan begränsas med hjälp av facetterna i vänstermarginalen.