PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Publikationslistor från DiVA

Under uppdatering!

Det finns olika sätt att hämta publikationslistor från DiVA och visa dem på en webbsida. Listorna uppdateras automatiskt när en ny publikation registreras i DiVA.

  • Visa publikationer på din profilsida i Medarbetarportalen
  • Skapa publikationslistor i InfoGlue
  • Länka till en träfflista i DiVA
  • Hämta en publikationslista genom utsökningslänk

Visa publikationer på din profilsida i Medarbetarportalen

Du kan välja att visa publikationer som finns i DiVA på din profilsida vid Uppsala universitet. En förutsättning för att kopplingen ska fungera är att ditt CAS-id är registrerat i dina publikationer i DiVA.


Exempel på en publikationslista på profilsidan.

För att visa en fullständig publikationslista kontrollera att dina publikationer är registrerade i DiVA och att ditt CAS-id finns inlagt i samtliga poster (CAS-id är ditt användarnamn vid Uppsala universitet).

Finns dina publikationer i DiVA?
Sök på ditt namn i DiVA, antingen i Enkel sökning eller på Person i Avancerad sökning. Nu ser du vilka publikationer som redan finns inlagda. De som visas här, men inte syns i din publikationslista, saknar ditt CAS-id.

Lägg till CAS-id
En utförlig beskrivning finns i lathunden Lägg till CAS-id i dina publikationer i DiVA (pdf, öppnas i nytt fönster).

  • Logga in i DiVA och klicka på Ändra / Radera.
  • Sök fram dina poster, t. ex. genom att söka på ditt efternamn samt förnamn eller initial i fältet författare.
  • Välj att visa Mina poster.
  • Klicka dig igenom post för post och lägg till ditt CAS-id i fältet Användarnamn.
  • Välj att visa Medförfattare.
  • Hävda författarskap genom att klicka på Spara, ditt CAS-id läggs till automatiskt.

Poster med fulltext, avhandlingar och studentuppsatser kan du inte redigera själv. Hör av dig till DiVA Helpdesk så hjälper vi dig.

Redigera din profilsida i Medarbetarportalen - Publikationer (kräver inloggning)

Skapa publikationslistor i InfoGlue

I universitetets gemensamma webbverktyg InfoGlue finns färdiga komponenter för att visa olika typer av publikationslistor från DiVA. DiVA Reader heter den nyaste och mest flexibla komponenten, använd gärna den. I DiVA Reader finns fördelar som att du kan välja att visa abstract och publikationstyp. För publikationer som är open access visas en Open access-symbol.

Läs mer om hur du gör för att skapa publikationslistor i InfoGlue:
IG-supportwebben - DiVA-komponenter i InfoGlue

Behöver du hjälp?

Tveka inte att kontakta oss på DiVA Helpdesk om du stöter på problem. Vi hjälper gärna till!