PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Campus Gotland och publikationer i DiVA

Sedan 1 juli 2013 är Högskolan på Gotland en del av Uppsala universitet. Det innebär att publikationer registrerade i Högskolan på Gotlands DiVA nu är en del av Uppsala universitets DiVA.

Gotland-UU-logobild

 

 

Välj rätt organisation i DiVA

Forskare och studenter som har tillhört Högskolan på Gotland ska registrera och publicera i Uppsalas DiVA. Följande gäller för att välja rätt organisation (institution och/eller avdelning):

  • Publikationer före 1 juli 2013 registreras i DiVA under den upphörda organisationsenheten Högskolan på Gotland.
  • Publikationer efter 1 juli 2013 registreras under nuvarande Uppsala-institution.

För att kunna se upphörda enheter i trädstrukturen klicka på "Visa även upphörda organisationer" (se bild nedan).

HpGotland-orglista

Välj institution under Högskolan på Gotland genom att klicka på plus-tecknet (se bild nedan).

Gotland-Divaorglist

Visa publikationer på din profilsida

Alla anställda vid Uppsala universitet har tillgång till en personlig profilsida. Du kan välja att visa publikationer som finns i DiVA på din profilsida. Det gäller även publikationer som tidigare tillhörde Högskolan på Gotland.

En förutsättning för att kopplingen ska fungera är att ditt UU-användarnamn är registrerat i dina publikationer i DiVA. Vid överföringen av publikationer till UUs DiVA har därför alla HGO-användarnamn som var registrerade i publikationsposterna ersatts med motsvarande UU-användarnamn.

Saknar du publikationer på din profilsida? Så här lägger du till dem.

Mer om universitetets profilsidor.

Information om hur du registrerar forskningspublikationer i DiVA.

Välkommen att kontakta DiVA Helpdesk om du har frågor!