Registrera och redigera forskningspublikationer

Du som är forskare eller annan anställd vid Uppsala universitet kan själv registrera publikationer och ladda upp fulltexter i DiVA. På vissa institutioner och enheter sköts registreringen av en administratör.

DiVA används som underlag för medelstilldelning och statistiska analyser och det är därför obligatoriskt att registrera sina publikationer. Var noga med att först söka i DiVA för att kontrollera om posten redan finns inlagd. Tänk också på att ange rätt institution (TekNat: forskarprogram) för samtliga författare från Uppsala universitet. Organisationstillhörigheten skall vara densamma som den som anges i publikationen.

Registrera publikation

Sök först i DiVA och kontrollera om publikationen redan finns inlagd (söktips). Varje vecka importerar DiVA helpdesk poster från Web of Science och posten kan också ha blivit registrerad tidigare av en annan forskare. Om posten redan finns i DiVA, ändra i den befintliga posten om du vill redigera eller komplettera uppgifter. 

Ska du registrera en ny publikation välj i första hand att importera en referens som du har sparat ner från en databas eller tidskriftswebbplats (a). Två vanliga referensformat som kan importeras i DiVA är BibTex och RIS.

Om det inte är möjligt att importera registrerar du uppgifter om publikationen manuellt (b).

a) Importera referens

 1. Logga in med ditt universitetskonto och lösenord A
 2. Välj Importera uppgifter om publikation
 3. Importera referenser 
 4. Komplettera organisationstillhörighet och utskrivet förnamn för samtliga författare från Uppsala universitet. Tänk på att välja den institution/avdelning du tillhörde vid tiden för publiceringen, dvs. den som anges i publikationen.
 5. Vid fulltextpublicering: ladda upp fulltexten i pdf-format och godkänn publiceringsvillkoret
 6. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj Skicka in

Utförligare instruktioner och exempel finns i lathunden Importera referenser.

b) Registrera manuellt

 1. Logga in med ditt universitetskonto och lösenord A
 2. Välj Lägg till publikation/Ladda upp filer
 3. Välj publikationstyp
 4. Fyll i uppgifter om din publikation
 5. Vid fulltextpublicering: ladda upp fulltexten i pdf-format och godkänn publiceringsvillkoret
 6. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj Skicka in

Utförligare instruktioner finns i lathunden Registrera och publicera.

Guide till hur du registrerar dataset i DiVA.

Vet du inte vilken nationell ämneskategori du ska välja när du registrerar din publikation? Linköpings universitetsbibliotek har utvecklat en tjänst för att generera nationella ämneskategorier på detaljerad nivå utifrån abstract och issn.

Publicera fulltext

I DiVA kan du ladda upp fulltexter av alla typer av vetenskapliga publikationer, exempelvis tidskriftsartiklar, böcker och rapporter, och göra dem fritt tillgängliga.

Innan du laddar upp fulltexten av en publikation som givits ut eller ska ges ut på förlag måste du kontrollera att förlaget tillåter detta. Läs mer under Parallellpublicera i DiVA. Material publicerat inom Uppsala universitet kan du vanligtvis ladda upp i DiVA, om inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits.

När du har skickat in

Information om publikationen blir direkt synlig i DiVA och granskas av en bibliotekarie i efterhand. Bifogade filer blir synliga först efter granskning.

Fulltexter till publikationer som saknar affiliering till Uppsala universitet och konferensbidrag med oklara villkor arkiveras endast. De blir då inte tillgängliga i sökgränssnittet.

Doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och studentuppsatser granskas innan de publiceras i DiVA. Du kan därför inte se dessa publikationer i DiVA direkt när du har skickat in dina uppgifter.

Ändra eller radera publikation

Följ instruktionerna i lathunden Ändra, kopiera eller radera publikation.

Du har möjlighet att ändra eller radera poster som du själv har registrerat samt poster där du är författare eller redaktör. Du kan också ändra eller radera poster där fältet Användarnamn har fyllts i med ditt användar-id. Endast administratörer kan ändra/radera poster med uppladdade filer, avhandlingar och studentuppsatser. 

Hör av dig till DiVA-administratören på din institution eller till DiVA Helpdesk om du behöver ändra i poster som du inte kommer åt.

Import från Web of Science

Publikationer med affiliering Uppsala universitet i Web of Science importeras sedan november 2010 löpande varje vecka till DiVA. I samband med importen ansvarar DiVA Helpdesk för att lägga till institutionstillhörighet för samtliga forskare vid Uppsala universitet enligt uppgifterna i publikationen. Det är sedan upp till forskaren eller dennes institution att kontrollera att rätt enhet (TekNat: forskningsprogram) är angiven, eftersom vi inte alltid har tillgång till fullständig information.

Ökad synlighet

Alla registrerade poster går att hitta i DiVA. Laddar du upp en fulltext blir den fritt tillgänglig i DiVA men också via andra söktjänster som Google, OpenAIRE och SwePub. Vem som helst kan ladda ner och läsa din publikation utan kostnad, vilket kan leda till ökad användning och ökad citering.

Till Swepub överförs automatiskt alla poster (förutom studentuppsatser) som registreras i Uppsala universitets DiVA.

Ange ditt ORCID-id i DiVA

Du har möjlighet att ange ORCID-id i dina publikationer i DiVA. ORCID, Open Researcher & Contributor ID, är ett internationellt forskar-id som på kort tid har börjat användas av många förlag, forskningsfinansiärer, lärosäten och andra aktörer med forskningsanknytning för att på ett konsistent sätt identifiera forskare.

Logotyp för ORCIDDitt unika ORCID-id skaffar du enkelt på ORCIDs webbplats. Namn och e-postadress är allt du behöver ange för att registrera dig, men det är också möjligt att lägga till forskningsintressen, CV med mera och länka ihop ditt ORCID-id med andra id:n som ResearcherID eller LinkedIn. Du bestämmer själv vilken information som ska vara publik. Sedan är det bara att börja använda ditt ORCID-id när du skickar in en artikel till ett förlag, ansöker om forskningsmedel och liknande. 

I DiVA kan du ange ditt ORCID i samband med att du registrerar eller uppdaterar en publikation. ORCID-id följer med i DiVA Helpdesks veckovisa import av nya publikationer från Web of Science, förutsatt att ditt ORCID-id finns registrerad där. För att säkerställa det måste du länka ihop ditt ResearcherID med ditt ORCID-id

Skärmdump som visar ORCID i DiVA
ORCID-id i DiVA

Om du vill lägga till ditt ORCID-id i alla DiVA-poster där ditt UU-användarnamn finns registrerat kontakta DiVA Helpdesk.

Läs mer om ORCID: What is ORCID? (ORCIDs webbplats).