PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontakter

Följande institutioner, program och kurser vid vetenskapsområdet publicerar och arkiverar idag studentarbeten i DiVA. Vid frågor om publiceringen eller arkiveringen inom ditt ämne, hör av dig till kontaktpersonen nedan.

Biologiska sektionen
 

Institutionen biologisk grundutbildning (IBG): Ylva Adolfsson, Lisa Chytraeus

Kandidatprogrammet i miljövetenskap: Ylva Anderberg

Fysiska sektionen
 

Institutionen för fysik och astronomi: Karl-Einar Ericsson, Åsa Andersson, Rabab Elkarib

Geovetenskapliga sektionen
 

Institutionen för geovetenskaper

Kemiska sektionen
 

Grundutbildning i kemi: Cécile Martijn

Masterprogram i kemi: Cécile Martijn

Matematisk-datavetenskapliga sektionen
 

Institutionen för informationsteknologi: Justin Pearson

 • Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (UPTEC IT): Justin Pearson

Matematiska institutionen: Inga-Lena Assarsson

Tekniska sektionen
 

Institutionen för teknikvetenskaper

Kontaktperson: Christina Iredahl, Moa Eriksson

 • Fristående examensarbeten (TVE)
 • Masterprogrammet i industriell ledning och innovation (TVE-MILI)
 • Masterprogrammet i förnybar elgenerering (TVE-MFE)
 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (TVE-F)
 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap (TVE-Q)
 • Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (TVE-K)
 • Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik (TVE-E)
 • Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (TVE-STS)

Kontaktperson: Adam Liljegren

 • Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (TVE-LKF)

Enheten för studentservice

Examensarbeten från följande civil- och högskoleingenjörsprogram publiceras av Enheten för studentservice (övriga återfinns under respektive institution)

Kontaktperson: Åsa Lagerwall

 • Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (UPTEC K)
 • Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (UPTEC STS)
 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (UPTEC F)
 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap (UPTEC Q)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik (MI)
 • Masterprogrammet i energiteknik (MSc ET)
 • Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (UPTEC X)

 

Kontaktperson: Veronica Sampietro Vikberg

 • Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik (UPTEC E)
 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem (UPTEC ES)
 • Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (UPTEC W)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik (BI)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik (EI)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik (KKI)
 • Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (UPTEC X)

 

Kontaktperson: Adam Liljegren

 • Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap