PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontakter

Följande institutioner, program och kurser vid vetenskapsområdet publicerar idag studentarbeten i DiVA. Vid frågor om publiceringen inom ditt ämne, hör av dig till kontaktpersonen nedan.

Medicinska fakulteten
 

Specialistsjuksköterskeprogrammet (samtliga inriktningar): Karin Modin

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap:

Institutionen för kvinnor och barns hälsa:

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi:

Institutionen för neurovetenskap:

Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap

Farmaceutiska fakulteten
 

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap: