Studentuppsatser för administratörer

Vill din institution börja publicera studentuppsatser i DiVA?

För att publicera studentuppsatser/examensarbeten i DiVA måste det finnas en DiVA-administratör vid institutionen som kontrollerar att uppsatsen är godkänd och publicerar uppsatsen.

Kontakta DiVA Helpdesk för att boka en introduktion och få hjälp med att komma igång. Vi behöver veta vilka som ska bli DiVA-administratörer och vilket utbildningsprogram, ämne/kurs och eventuellt serie ni vill lägga till i DiVA. Vi kan också ordna så att administratörerna får e-post när det har registrerats en ny uppsats från institutionen. 

Instruktioner för dig som är administratör finns i lathunden för administratörer (pdf, nytt fönster).

Vill din institution arkivera studentuppsatser digitalt i DiVA?

Institutioner kan välja att arkivera sina examensarbeten digitalt i DiVA istället för att stapla hyllorna fulla med papperskopior. Många institutioner publicerar och arkiverar examensarbeten i DiVA. Det går även fortsättningsvis att välja att göra enbart det ena eller andra, men vi föreslår givetvis att man både publicerar och arkiverar i DiVA.

Om en institution ska övergå till digital arkivering av uppsatser måste samtliga uppsatser läggas in i DiVA. Undantag är sekretessbelagda uppsatser.

Innan ni börjar

När institutionen har beslutat att gå över till digital arkivering måste ni meddela detta till universitetsarkivet. Skicka ett mail till univark@uadm.uu.se.

Om ni är en institution som ännu inte har kommit igång med e-publicering i DiVA kontaktar ni DiVA Helpdesk för att få administratörsbehörighet och en introduktion till DiVA.

Sekretessbelagda uppsatser

  • Sekretessbelagda uppsatser har av olika anledningar känsligt eller hemligt innehåll och måste alltid ha ett följeavtal med diarienummer.
  • Från universitetsarkivet rekommenderar man att även sekretessbelagda uppsatser laddas upp med pdf-filer i DiVA men det är upp till institutionen att avgöra själva hur man vill lägga upp sina rutiner och hantera uppsatserna. Vissa institutioner har därför valt att hantera sekretessbelagda uppsatser helt utanför DiVA och bara i tryckt form.
  • Sekretessbelagda uppsatser som läggs in i DiVA: Kryssa för "sekretess" på filuppladdningssidan. Då blir fältet "Diarienummer" obligatoriskt att fylla i. Avtalet ska finnas i universitetsarkivet och behöver inte laddas upp i DiVA. Det är administratören på institutionen som hanterar sekretessbelagda uppsatser.
  • För att häva sekretessen krävs att alla parter som ingått avtalet är överens om att häva avtalet.

Behörigheter i DiVA
 

Typ av användare

Lägga till publikation/ladda upp filer

Ändra/radera post Importera uppgifter om publikation Granska Publicera Hävda författarskap
Student Ja (endast studentuppsatser) Nej Nej Nej Nej Nej
Staff Ja Ja, egna poster utan
fulltext. Ej avhandlingar
och uppsatser
Ja Nej Nej Ja
Admin Ja Ja, enligt
grupptillhörighet
Ja Ja, enligt
grupptillhörighet
Ja, enligt
grupptillhörighet
Nej