Upphovsrätt

För att kunna göra dina publikationer fritt tillgängliga i DiVA så måste du ha kontroll över upphovsrätten till dem.

Generella riktlinjer

  • Material publicerat inom Uppsala universitet kan du vanligtvis publicera i DiVA, om inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits. För vissa serier, såsom Acta-serierna, kan det finnas särskilda avtal.
  • Material publicerat på annat håll kan författaren ha begränsat/skrivit bort sina rättigheter till i ett avtal med förlaget. Böcker, artiklar etc. kräver att man har tillåtelse av förlaget. Läs mer under Parallellpublicera i DiVA
  • Bilder, diagram etc. som ingår i din publikation och som inte är dina egna måste du ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att få publicera i DiVA. Läs mer om bilder och upphovsrätt

För att publicera en fulltext i DiVA måste du godkänna DiVAs publiceringsvillkor.

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten syftar till att skapa balans mellan författarens rättigheter och allmänhetens rätt att använda författarens verk.  

Ekonomiska och ideella rättigheter

Upphovsrätten består av två delar, ekonomiska respektive ideella rättigheter. De ekonomiska rättigheterna består av rätten att tillgängliggöra och ge ut verket. De ideella handlar om att innehållet i verket inte får förvanskas samt rätten att bli namngiven när verket används. Vid överlåtelse av upphovsrätten är det hela eller delar av de ekonomiska rättigheterna man överlåter. De ideella går inte att överlåta.

Överlåtelse

Från början är det alltid författaren som har upphovsrätten men vid publicering är det vanligt att förlaget kräver överlåtelse av upphovsrätten. Vid överlåtelse är det förlaget, inte författaren, som kontrollerar hur verket får användas och göras tillgängligt. Har du publicerat via ett förlag måste du därför ha tillstånd från dem när du ska fulltextpublicera i DiVA.