PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Avtal med förlag om publiceringsavgifter

Tack vare universitetsbibliotekets avtal kan forskare vid Uppsala universitet publicera öppet tillgängligt (open access) utan kostnad eller med reducerad publiceringsavgift hos ett antal förlag.

Universitetsbiblioteket har en lista över de förlag som biblioteket har slutit den typen av avtal med. Där finns även information om villkoren för respektive avtal.

Tänk också på att vissa vetenskapliga sällskap, som även agerar som förlag, har rabatter på publiceringsavgifter om man är medlem.