PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rabatter på publiceringsavgifter

Forskare vid Uppsala universitet får rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar hos ett antal förlag. Antingen för att universitetet har tecknat ett medlemskap i förlaget eller prenumererar på förlagets produkter.

 

American Association for the Advancement of Science

Forskare vid Uppsala universitet som skall publicera artiklar i Science Advances, en gold open access tidskrift utgiven av AAAS, kan få upp till 30% rabatt på publiceringsavgiften. För en artikel som publiceras med en CC BY-NC licens kan rabatten bli upp till $900.

Mer information om publiceringsavgifter hos AAAS finns här: http://advances.sciencemag.org/content/article-processing-charges.

Som författare måste man ange Uppsala universitets kundnummer hos AAAS – 11947438 – vid publicering för att få rabatt på publiceringsavgiften.

Skicka in manuskript via publiceringsplattformen för Science Advances: www.editorialmanager.com/scienceadvances

Där finns information om hur man anger sitt lärosäte för att få maximal besparing på publiceringskostnaden.

 

Logga för ACS

American Chemical Society (ACS)

Forskare vid Uppsala universitet som vill publicera en artikel open access i en ACS-tidskrift får $1,000 rabatt på publiceringsavgiften. Forskare vid Uppsala universitet som även är medlem i ACS får ytterligare $1,500 rabatt.

Tilläggsavgift för Creative Commons Attribution (CC-BY) eller Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works (CC-BY-NC-ND) - $ 1,000

Tilläggsavgift för medlemmar i ACS, för Creative Commons Attribution (CC-BY) eller Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works (CC-BY-NC-ND) - $ 500 

Notera att det är författaren eller institutionen som själv måste begära att rabatterna dras av från priset.

Information om ACS AuthorChoice och publiceringsavgifter

 

Logga för BioMed Central

BioMed Central, Chemistry Central och Springer Open

Från 1 juli 2011 är Uppsala universitet stödmedlem hos open access-förlaget BioMed Central. Det innebär att forskare vid universitetet får 15% rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i en BioMed Central-, Chemistry Central- eller SpringerOpen-tidskrift.

Information på BioMed Centrals webbplats

 

BMJ

Universitetsbibliotekets Open Access Membership hos förlaget BMJ ger forskare från Uppsala universitet 25 % rabatt på publiceringsavgiften i BMJ:s tidskrifter.

Corresponding author vid Uppsala universitet får rabatten med automatik om de använder sin e-postadress med domänen uu.se när artikeln skickas in för publicering.

Information på BMJs webbplats

 

Logga för ISPG

Independent Scholarly Publishers Group (ISPG)

Forskare vid Uppsala universitet får 10% rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i någon av de sju open access-tidskrifterna som ges ut av Independent Scholarly Publishers Group (ISPG):

 

Karger Open Access

Karger

Forskare vid Uppsala universitet får 50 % rabatt på författaravgiften i rena Open Access-tidskrifter (d.v.s. inte på hybridtidskrifter).

Information från Karger om författaravgifter och om förlagets OA-policy

Notera att det är författaren eller institutionen som själv måste begära att rabatten dras av från priset.

 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

Forskare vid Uppsala universitet som publicerar sig i någon tidskrift från MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) får 10% rabatt på publiceringsavgiften.

 

PNAS logo

PNAS

Forskare vid Uppsala universitet (corresponding authors) som vill publicera en artikel open access i PNAS betalar en rabatterad publiceringsavgift på $1,000 eftersom UU har en licens på PNAS' produkter. Den rabatterade avgiften ska anges på faktureringsformuläret.

Information på PNAS webbplats

 

Portland Press

Forskare vid Uppsala universitet (corresponding authors) betalar en rabatterad publiceringsavgift på £1500/US$3000/€2200 vid publicering av open access-artiklar i tidskrifter från Portland Press som UU prenumererar på:

  • Biochemical Journal
  • Biochemical Society Transactions
  • Clinical Science

Även forskare som varit medlemmar i Biochemical Society i minst två år får rabatt på avgiften.

Information på Portland Press webbplats

 

Logga för Royal Society of Chemistry

Royal Society of Chemistry (RSC) "Gold for Gold"

RSC Erbjuder ett open access-initiativ som kallas "Gold for Gold". Benämningen är en ordlek med RSC:s tidskriftspaket som heter "Gold Collection" och att universitet kan använda licenskostnaden för tidskriftspaketet till att täcka kostnaden för ett antal "gold open access" artiklar som publiceras i RSC:s tidskrifter.

Uppsala universitet har 18 stycken "voucher codes" som ger open access för artiklar som är accepterade för publicering i någon av RSC:s tidskrifter. En voucher code motsvarar en artikel. Om årets kuponger skulle vara slut får forskare vid Uppsala universitet 15% rabatt på publiceringsavgiften i tidskrifter som ges ut av RSC. 

De forskare/forskargrupper vid UU som vill utnyttja möjligheten att göra sina artiklar fritt tillgängliga direkt vid publicering hos RSC kan kontakta e-resursteamet vid universitetsbiblioteket.

Mer information från RSC om Gold for Gold

 Springer

Forskare vid Uppsala universitet som är corresponding author för en artikel kan publicera med omedelbar öppen tillgång (open access) utan extra kostnad i Springers Open Choice Journals. Publiceringsavgiften för att göra artiklar öppet tillgängliga täcks av universitetsbibliotekets avtal med Springer och forskaren behåller sin upphovsrätt genom en Creative Commons-licens (CC-BY).

Avtalet omfattar författaravgifter för Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education.

Tidskrifter som omfattas av avtalet.

När artikeln accepterats får corresponding author en e-post från Springer med en länk till plattformen MyPublication. Där anger man vilket lärosäte man är knuten till samt den e-postadress man har vid lärosätet. Biblioteket verifierar sedan forskarens institutionella tillhörighet och artikeln blir direkt öppet tillgänglig när den publiceras i tidskriften.

Verifiering av författarens institutionella tillhörighet underlättas om man använder en dator inom lärosätets nätverk vid registrering i plattformen MyPublication.

Springer Open access agreement for Swedish authors.

Vid frågor om avtalet eller om open access-publicering via MyPublication kontakta e-resursteamet vid universitetsbiblioteket.