PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Publicera i en open access-tidskrift

Open access-tidskrifter är vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga på nätet. De har refereegranskning precis som andra vetenskapliga tidskrifter men finansieras inte genom prenumerationer utan på annat sätt, t.ex. publiceringsavgifter. Författarna behåller vanligtvis upphovsrätten till sin artikel.

Logga för DOAJHitta en open access-tidskrift inom ditt ämnesområde:
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Ett urval av open access-förlag

  • BioMed Central – över 240 tidskrifter inom naturvetenskap, teknik och medicin. Hör till Springer-koncernen. Uppsala universitet är från 1 juli 2011 stödmedlem vilket ger forskare 15% rabatt vid publicering hos BioMed Central, Chemistry Central och SpringerOpen. Läs mer om rabatter på publiceringsavgifter.
  • Co-Action Publishing - nordiskt förlag som publicerar ett 30-tal tidskrifter inom alla ämnesområden. Publicerar även böcker.
  • Copernicus - ett 30-tal tidskrifter inom främst geovetenskap och teknik.
  • De Gruyter Open - Publicerar både tidskrifter och böcker inom alla ämnesområden. Tidigare Versita.
  • Frontiers - ett 10-tal tidskrifter inom medicin. 
  • Hindawi – över 300 tidskrifter inom naturvetenskap, teknik och medicin.
  • Open Humanities Press - ett 20-tal tidskrifter och bokserier inom humaniora.
  • PLOS (Public Library of Science) – 7 högt rankade tidskrifter inom biologi och medicin. Flaggskeppen PLoS Biology och PLoS Medicine har en impact factor på 12.6 respektive 15.3. 
  • Springer Open - se BioMed Central. Publicerar även böcker. 
  • Wiley Open Access - ett 10-tal tidskrifter inom biologi, kemi och medicin.

Publicera i en tidskrift med open access-option

I vissa prenumerationsbaserade tidskrifter kan du som författare göra din artikel fritt tillgänglig genom att betala en avgift. De flesta stora tidskriftsförlag har sådana hybridtidskrifter. Lista över förlag med open access-option

Bedöma tidskrifter och förlag

Det förekommer en del oseriösa förlag som vanligen för en aggressiv kampanj för att fånga upp författare. Här har vi samlat information om vad du kan tänka på innan du skickar in en artikel till en tidskrift:

Publicera i en prenumerationsbaserad tidskrift och gör en kopia tillgänglig i ett öppet arkiv (DiVA)

Många tidskriftsförlag tillåter parallellpublicering av vetenskapliga artiklar. Bland dessa finns de flesta stora förlagen som t.ex. Elsevier, Springer, Nature Publishing Group och AAAS (Science). Ett vanligt villkor är att det för publicering granskade och godkända manuskriptet ska användas och inte den publicerade versionen med förlagets grafiska utformning. 

Kontrollera tidskriftens/förlagets policy för parallellpublicering: 
SHERPA/RoMEO

Utförligare information om parallellpublicering och förlagsvillkor hittar du under Parallellpublicera i DiVA.