PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Parallellpublicera i DiVA

Ett sätt att publicera open access enligt forskningsfinansiärernas krav är att parallellpublicera i ett öppet arkiv som DiVA.

Gör så här för att parallellpublicera

  • Har du en författarversion av din artikel? Skicka den till diva-helpdesk@ub.uu.se så hjälper vi dig med villkor och uppladdning. Eller:
  • Kontrollera själv förlagens villkor för parallellpublicering genom att söka på tidskriftens titel eller förlag i SHERPA/RoMEO, läsa på tidskriftens hemsida eller i publiceringsavtalet. Tidskrifter som du inte hittar i SHERPA/ROMEO, kan du söka efter i en tjänst som Linköpings universitetsbibliotek har utvecklat. Här hittar du särskilt regler för mindre och nationella tidskrifter.

    Därefter laddar du upp rätt version av artikeln i DiVA. Utförligare instruktioner finns i lathunden Parallellpublicera i DiVA (pdf, öppnas i nytt fönster).

 

 

Olika versioner

Förlagen har vanligen olika regler beroende på vilken version av artikeln du vill göra fritt tillgänglig. Man brukar skilja på följande versioner:

  • Inskickad version (i SHERPA/RoMEO: Author's Pre-print) - Det tidiga författarmanuskriptet som skickats till redaktionen/förlaget för att genomgå peer review. Vanligtvis inte förenligt med forskningsfinansiärernas krav.
  • Accepterad version (i SHERPA/RoMEO: Author's Post-print) - Det slutliga författarmanuskriptet som reviderats utifrån referenternas kommentarer och som är accepterat för publicering. Denna version saknar tidskriftens/förlagets sidnumrering och logotyp, men har samma innehåll som den publicerade versionen.
  • Publicerad version (i SHERPA/RoMEO: Publisher's Version/PDF) - Den förlagsutformade versionen som publicerats i tidskriften.

I SHERPA/ RoMEO kan du läsa mer om de olika typerna av versioner.

Vid DiVA Helpdesk ser vi till att författarversioner som parallellpubliceras i DiVA förses med ett försättsblad med fullständig referens och länk till den publicerade versionen.

Exempel på en parallellpublicerad artikel i DiVA (accepterad version med försättsblad).

Läs mer om förlagens regler för parallellpublicering.