PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Open access-krav från forskningsfinansiärer

Allt fler forskningsfinansiärer kräver att resultaten från den forskning de stödjer ska publiceras open access. Tanken är att offentligt finansierade forskningsresultat ska vara fritt och offentligt tillgängliga.

Länkar till några viktiga svenska och internationella finansiärer med open access-krav:

Svenska forskningsfinansiärer

Några svenska finansiärer har även en policy angående forskningsdata.

Viktiga internationella forskningsfinansiärer

Fler internationella forskningsfinansiärer med open access-krav listas i JULIET Research funders' open access policies.