Textunderlag

Innehåll:

  • Underlag till pressmeddelande - forskningsnyheter
  • Underlag till pressmeddelande - andra nyheter

Underlag för pressmeddelande - forskningsnyheter

På universitetets kommunikationsenhet behöver vi fortlöpande information om aktuell forskning och nya resultat för att få en bra överblick och för att kunna ge journalister intressanta tips och hjälpa dem att hitta rätt forskare. Vi skriver också regelbundet pressmeddelanden om nya forskningsrön i samarbete med er forskare. Tipsa oss därför gärna om publiceringar i bra tidskrifter, nya rapporter, avhandlingar och böcker. Ring eller mejla om du har frågor. Du är också välkommen att höra av dig om du funderar på att skriva en debattartikel, eller om du har kunskaper som kan bidra till en pågående aktuell mediefråga. Besked om forskningsanslag är mycket välkomna nyheter för mottagaren, men av mindre intresse för media – om det inte handlar om mycket stora anslag inom viktiga forskningsområden.

Underlag för pressmeddelande: Skriv en kort sammanfattning om dina viktigaste resultat, helst på svenska. Försök att se till att din text kan förstås av en allmänintresserad läsare (se tips längre ner på sidan). Mejla sedan din text till oss – i så god tid som möjligt om det gäller en vetenskaplig publicering, och senast en arbetsvecka före disputation om du vill att vi ska överväga ett pressmeddelande om din avhandling. Om du tror att ditt avhandlingsämne (eller forskningsrapport/studie) har ett mycket stort samhällsintresse och skulle kunna bidra till en pågående samhällsdebatt, ring oss så kan vi diskutera olika möjligheter.

Om vi tycker att din forskningsnyhet passar för ett pressmeddelande arbetar vi om din text i samråd med dig innan vi sänder ut. Det är en fördel om det finns bilder att erbjuda pressen, bifoga därför gärna sådana när du mejlar din text. Bilder av experiment, av föremål eller organismer, av celler, av fältstudier; allt kan vara av intresse. Ange vem som är fotograf. Vi kan också erbjuda din text till journalister som själva hör av sig (större vetenskapsredaktioner bevakar till exempel regelbundet aktuella avhandlingar på vår hemsida).

Blir det inget pressmeddelande kan du som disputerar själv skicka din sammanfattning till exempelvis din hemortstidning, de är ofta intresserade av att skriva om ”ortsbor” som disputerar. Behöver du hjälp med hur du ska gå tillväga, eller letar efter adress till din tidning, så hjälper vi dig gärna.

Vilka faktorer ökar intresset från medierna?
Vissa ämnen är tydlig ”mediala”, men från fackpress finns även intresse för smalare ämnen. Kulturredaktioners preferenser är förstås andra än nyhetsredaktioners.

• Ämnen som kan relateras till samhällsproblem eller annan vanlig företeelse i samhället
• Ämne som anknyter till aktuell händelse eller känd person etc
• Ämne som kan kopplas till spännande tillämpningar
• Ämne som berör mångas vardag
• Ovanliga, ”udda” ämnen
• Forskarens anknytning till utgivningsorten (lokaltidning)

Några tips när du skriver din text:
• Omfånget på texten ska helst inte överstiga 2 500 tecken (ca 350 ord).
• Försök tidigt i texten att identifiera en ”krok” som kan locka journalister till läsning.
• Sätt in ditt ämne i ett sammanhang, t ex i ett samhällsperspektiv om det är relevant. Vilken pusselbit bidrar just ditt arbete med till ämnesområdet?
• Berätta om de viktigaste resultaten och peka på eventuella möjliga framtida användningsområden av den nyvunna kunskapen.
• Använd gärna bildspråk för att förklara krångliga saker. Ta bort så mycket fackspråk som möjligt.
• Om det handlar om en sammanläggningsavhandling fokusera gärna på den senaste artikeln om den är publicerad (nyhetsvärdet), eller på vad avhandlingen sammantaget bidrar med för ny kunskap. Om ni är flera doktorander på din institution som disputerar inom samma ämne samma termin är det en fördel att göra en text tillsammans vid lämplig tidpunkt. Journalister uppfattar ofta två närliggande avhandlingar som ”samma avhandling” vilket är olyckligt. Detta innebär att vi då ofta avstår från att göra pressmeddelande på den ena avhandlingen, när istället summan av flera avhandlingar skulle kunna ge en fylligare nyhet.

När det gäller bilder:
• Det är viktigt att bilderna är högupplösta, minst 300 dpi
• De ska helst vara i JPG-format
• Om du vill skicka bilder som du eller någon i forskargruppen inte tagit själva, se till att kontrollera med den som har upphovsrätten om den får användas som ”pressbild”. Att bryta mot upphovsrätten kan bli kostsamt. Ange fotografens namn.
• En porträttbild efterfrågas ibland så skicka även en sådan om du har.

Lämna även dessa uppgifter:
• Namn
• Telefonnummer, inkl. mobilnummer
• Handledare (gäller avhandling)
• Datum för disputation (gäller av handling)
• Ev. hemortstidning (gäller framför allt avhandling)

Mejla din text till: presskontakt@uadm.uu.se 
eller till någon av oss: universitetets presstjänst

Hör av dig om du har frågor!
 

Underlag till pressmeddelande - andra nyheter

På universitetets kommunikationsenhet behöver vi fortlöpande information om nya forskningsresultat, men också om nya utbildningar som startas, utvärderingar, samverkansprojekt, avtal, avknoppningar, större kulturevenemang och viktiga konferenser mm. Vi skriver pressmeddelanden om olika intressanta nyheter från universitetet och tipsar också enskilda journalister om vad som är på gång.

Har ni utvärderat ansökningar och ser en tydligt ökande/minskande trend på något område/program? Visar statistik att Uppsala skiljer sig från andra lärosäten i något intressant avseende? Ingår universitetet ett avtal med någon annan aktör i samhället inom ramen för samverkansuppdraget? Ring gärna så kan vi diskutera om det eventuellt kan vara av medialt intresse!

Underlag för pressmeddelande: Skriv en kort sammanfattning på svenska och mejla sedan din text till oss – i så god tid som möjligt så är chansen större att vi har möjlighet att ge rätt hjälp. Om vi tycker att nyhet passar för ett pressmeddelande arbetar vi om din text i samråd med dig innan vi sänder ut. Det är en fördel om det finns bilder att erbjuda pressen, bifoga därför gärna eventuella sådana när du mejlar din text. Ange vem som är fotograf.

Vilka faktorer ökar intresset från medierna? Vissa ämnen är tydlig ”mediala”, men från fackpress finns även intresse för smalare ämnen. Kulturredaktioners preferenser är förstås andra än nyhetsredaktioners.

• Ämnen som kan relateras till samhällsproblem eller annan vanlig företeelse i samhället
• Ämne som anknyter till aktuell fråga/händelse eller känd person etc
• Ämne som är av vikt för samhället/regionen
• Ämne som berör många
• Jämförande statistik
• Ovanliga, ”udda” ämnen

Några tips när du skriver din text:
• Omfånget på texten ska helst inte överstiga 2 500 tecken (ca 350 ord).
• Försök tidigt i texten att identifiera en ”krok” som kan locka journalister till läsning.
• Sätt in ditt ämne i ett sammanhang, t ex i ett samhällsperspektiv.
• Fakta och statistik kan vara intressant att bifoga som bilaga i vissa fall

När det gäller bilder:
• Det är viktigt att bilderna är högupplösta, minst 300 dpi
• De ska helst vara i JPG-format
• Om du vill skicka bilder som du inte tagit själv, se till att kontrollera med den som har upphovsrätten om den får användas som ”pressbild”. Att bryta mot upphovsrätten kan bli kostsamt. Ange fotografens namn.
• En porträttbild efterfrågas ibland så skicka även en sådan om du har.

Lämna även dessa uppgifter:
• Namn
• Telefonnummer, inkl. mobilnummer

Mejla din text till: presskontakt@uadm.uu.se 
eller till någon av oss: universitetets presstjänst