Internationella nätverk och samarbetsprojekt

Uppsala universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella nätverk. Nätverken ska bland annat:

  • stödja forskningssamarbeten
  • utveckla gemensamma kurser
  • utbyta erfarenheter
  • genomföra konferenser och workshops.

Inom nätverken sker utbyten för studenter, forskare, lärare och administrativ personal.