PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

The South Africa – Sweden University Forum

The South Africa – Sweden University Forum (SASUF) är ett samarbetsprojekt finansierat av STINT, South African National Research Foundation, South African Departement of Higher Education, med medfinansiering av partneruniversiteten. Projektet för samman sju svenska och 23 sydafrikanska universitet, för att utveckla forskningssamarbeten och stödja yngre forskare.

Den första aktiviteten är ett större forskningsseminarium som äger rum i  Pretoria, Sydafrika, mellan den 14 och 18 maj 2018.  Denna forsknings- och innovationsvecka kommer innefatta sex parallella seminarier med följande teman:

Tema 1: Climate change, natural resources and sustainability.

Tema 2: Transforming Higher Education Curricula: the nexus between academia and society.

Tema 3: Social transformation through change: Knowledge and social development strategies for society.

Tema 4: Understanding the burden of disease in Sweden and South Africa and its impact on the health systems of the two countries in the future.

Tema 5: Urbanisation and cities in the 21st Century.

Tema 6: Digital technologies, big data, and cybersecurity.

Veckan kommer också innehålla kringliggande aktiviteter över hela Sydafrika.
Uppsala universitet kommer att delta med en delegation forskare, ledd av rektor Eva Åkesson.

Utvalda kandidater kommer resan t.o.r. betald, samt uppehälle i Sydafrika under veckan - upp till en kostnad av 18 000 SEK.                                                       

För mer information om projektet och dess olika teman, vänligen se www.sasuf.org.