Rektors resebidrag från Wallenbergstiftelsen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ställer bidrag till rektors förfogande att delas ut som resebidrag. Bidraget går till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta.

  • de utdelade beloppen skall till en del täcka resekostnaderna
  • bidraget beviljas främst till yngre forskare (inom fem år efter disputation)
  • anslagstilldelning per vetenskapsområde
  • den sökande måste tillhöra Uppsala universitet
  • bidraget täcker endast resekostnader. Institutionen måste alltså vara beredd att medfinansiera de indirekta kostnaderna.
  • bidrag som ej har använts i enlighet med vad som angivits och beviljats i ansökan, ska återbetalas.

Ansökningsperioder:

Två ansökningsperioder - deadline 15 april för vårterminen respektive 15 oktober för höstterminen. Beslut om eventuellt bidrag lämnas cirka en månad efter ansökningstidens utgång. 

För utlysningsperiod med deadline 15 oktober 2018, kan du primärt söka medel för resor som äger rum under perioden april-september 2019.

För utlysningsperiod med deadline 15 april 2019, kan du primärt söka medel för resor som äger rum under perioden oktober 2019-mars 2020.

Ansök här:

Klicka på länken nedan så öppnas ett ansökningsformulär att fylla i (formulär stängt):

  • Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap 
  • Vetenskapsområdet för medicin och farmaci 
  • Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Vänligen notera att du måste fylla i all information vid ett och samma tillfälle.(Du kan inte spara information som fyllts i och fortsätta vid med ansökan vid ett senare tillfälle.) Innan du skickar in kan du förhandsgranska din ansökan och en kopia av inskickad ansökan kommer sedan att skickas till angiven e-post adress.

Vid frågor:

Information om rektors resebidrag från Wallenbergstiftelsen lämnas av AnnaKarin Engström, Ekonomiavdelningen.