Forskningsfinansiärer

En betydande andel av all forskning vid Uppsala universitet finansieras med medel från externa källor såsom Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och andra svenska forskningsråd och stiftelser samt från internationella finansiärer som Europeiska Unionen.

Vet du inte vilken typ av finansiering du ska söka? Kontakta oss så hjälper vi dig.