PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Forskningsfinansiärer

En betydande andel av all forskning vid Uppsala universitet finansieras med medel från externa källor såsom Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och andra svenska forskningsråd och stiftelser samt från internationella finansiärer som Europeiska Unionen.

Hjälp att navigera i utlysningslandskapet kan du få av någon av universitetets forskningssekreterare eller EU-projektkoordinatorer.

Amerikansk finansiering
Central handläggning av ansökningar
EU-finansiering
Svensk finansiering

Du kan också själv söka utlysningar som passar din forskning och dina intressen med hjälp av Research Professional, en internationell sökmotor som listar och sorterar utlysningar från ett stort antal forskningsfinansiärer från hela världen.

Vet du inte vilken typ av finansiering du ska söka? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

forskningssekreterarna@uadm.uu.se

eu-support@uadm.uu.se