PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Aktuellt inom forskningsfinansiering

Här hittar du aktuell information om bland annat; seminarier, work shops och kommande satsningar inom forskningsfinansiering vid Uppsala universitet. 

Mer information, program och material från kommande och tidigare evenemang och seminarier.

På gång

Mars 2018
 

SSF satsar 240 miljoner på projekt för instrument-, teknik -och metodutveckling

Stiftelsen räknar med att kunna finansiera ett fyrtiotal innovativa projekt inom utlysningen. Föreslagna projekt ska vara internationellt konkurrenskraftiga, får gärna vara tvärvetenskapliga och ska stärka svenskbaserad forskning inom industrin och samhället. Stiftelsen uppmuntrar projekt med hög risk/vinst. Utvalda projekt kommer att stödjas med bidrag på upp till 8 miljoner kronor i tre år.  

Sista ansökningsdag är den 21 mars 2018, kl 14:00.

Tidigast projektstart kommer att vara den 1 januari 2019.

Kontaktpersoner på SSF:

Mattias Lundberg, Forskningssekreterare, tel.: +46 8 505 81 678, e-mail: mattias.lundberg@strategiska.se
Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073-358 16 68

Mer information om utlysningarna 

 

Stemtherapy second call for proposals
 

Stemtherapy (UU) announces 1-3 grants for interdisciplinary research. The Stemtherapy platform at Uppsala University develops bioengineering approaches to affect, support and protect stem cells for medical therapies. The platform aims to design and synthesize molecules and biomaterials, perform evaluations in vitro and in vivo (small and large animals) and if successful bring those to clinic.
 
The call is explicitly addressing interdisciplinary-working research group constellations with the involvement of at least two faculties to encourage interdisciplinary research.
 
Each constellation can apply for up to 400.000:- SEK. The research should be innovative, conforms with the aims of Stemtherapy. The proposals should be maximum 4 pages A4 (Times Roman 12, single space) and include Aims, Background, Objectives, Previous results (if any), Budget and Significance. A maximum two page CV, including a link to published work, per applicant, should be attached. 

Last day for submission is the 15th of March 2018. The proposals will be evaluated by researchers at the Gothenburg University using the criteria of scientific excellence, the feasibility of the suggested approach and competence of the applicant.   The results of the evaluation will be communicated in April, 2018.
 
Applications should be sent by email to:
Hilborn@kemi.uu.se with the mentioning of "Stemtherapy proposal” in the Subject.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Maj 2018

Hasselbladstiftelsens skrivarstipendie för naturvetare 2018


Hasselbladstiftelsen erbjuder ett skrivar-
stipendium för naturvetare till Villa
Martinson i Jonsered utanför Göteborg under maj månad.

Ändamålet med stipendiet är att erbjuda möjlighet till lugn och ro för att kunna koncentrera sig på en skriftlig uppgift.
Jonsered

Behörighet: 

Stipendiet kan sökas av naturvetare, verk-
samma som lärare/forskare i naturvetenskap
anställda vid universitet eller högskolor i
Sverige.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla personuppgifter,
befattning, kort cv samt en beskrivning
(motivering) av avsikt med vistelsen.
Ansökningsblankett finns ej.

Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast 15 februari 2018 i ett samlat dokument (en pdf-fil).

Skicka ansökan till:
stipendium@hasselbladfoundation.org

 

Mer information om stipendiet, Villa Martinson och Hasselbladstiftelsen 
 

 

 

Arkiv

Januari 2018

Delta i forskningsseminarium i Sydafrika

 

South Africa-Sweden University Forum (SASUF) är ett strategiskt internationellt projekt som ska pågå mellan 2017-2020, med det övergripande målet att stärka banden mellan Sverige och Sydafrika inom forskning, utbildning och utveckling. Projektet för samman sju svenska och 23 sydafrikanska universitet och Uppsala universitet är koordinator. SASUF finansieras av STINT, South African National Research Foundation, South African Departement of Higher Education, med medfinansiering av partneruniversiteten.

Den första aktiviteten är ett större forskningsseminarium som äger rum i Pretoria, Sydafrika, mellan den 14 och 18 maj 2018, och där ett antal forskare från Uppsala universitet nu har möjlighet att ansöka om att delta. Sista ansökningsdag är den 25 januari.

Denna forsknings- och innovationsvecka kommer innefatta sex parallella seminarier:

Tema 1: Climate change, natural resources and sustainability.

Tema 2: Transforming Higher Education Curricula: the nexus between academia and society.

Tema 3: Social transformation through change: Knowledge and social development strategies for society.

Tema 4: Understanding the burden of disease in Sweden and South Africa and its impact on the health systems of the two countries in the future.

Tema 5: Urbanisation and cities in the 21st Century.

Tema 6: Digital technologies, big data, and cybersecurity.

Information om hur du anmäler dig

 

 

December 2017

Informationsmöte med Riksbankens Jubileumsfond

Informationsmöte med Riksbankens Jubileumsfond inför ansökan om forskningsbidrag till Program, Projekt och Infrastruktur för forskning 2018. 

Forskningssekreterare Torbjörn Eng, Riksbankens Jubileumsfond (RJ) informerar, inför 2018 års utlysning av bidrag till Projekt, Program och Infrastruktur för forskning,
torsdagen den 7 december kl. 14-00 – 16,
lokal: Blåsenhus, sal 12:128.

Sista dag för att söka RJ:s Program, Projekt och Infrastruktur för forskning är i slutet av januari. RJ:s ansökningssystem öppnar den 8 januari 2018, se www.rj.se

Ingen föranmälan

/Välkommen!

 

--------------------------------------------------------------------------------

Stemtherapy (UU) announces 3-4 grants for interdisciplinary research


The Stemtherapy platform at Uppsala University develops bioengineering approaches to affect, support and protect stem cells for medical therapies. The platform aims to design and synthesize molecules and biomaterials, perform evaluations in vitro and in vivo (small and large animals) and if successful bring those to clinic.

The call is explicitly addressing interdisciplinary-working research group constellations with the involvement of at least two faculties to encourage interdisciplinary research. 

Each constellation can apply for up to 400.000:- SEK. The research should be innovative, conform with the aims of Stemtherapy. The proposals should be maximum 4 pages A4 (Times Roman 12, single space) and include Aims, Background, Objectives, Previous results (if any) and Significance. A maximum two page CV, including a link to published work, per applicant, should be attached.  Last day for submission is the 7th of December, 2017. The proposals will be evaluated by researchers at the Gothenburg University using the criteria of scientific excellence, the feasibility of the suggested approach and competence of the applicants. The results of the evaluation will be communicated before end of December, 2017.

Applications should be sent by email to:

Hilborn@kemi.uu.se with the mentioning of "Stemtherapy proposal” in the Subject.

 

November 2017

Onsdagen den 22 november, anordnas Grants Day på Ångströmlaboratoriet. Information om forskningsfinansiering bland annat med representanter från VR, Vinnova, SSF, Mistra, Energimyndigheten, Formas samt Research Professional. Här hittar du mer information.

Oktober 2017

Tisdag den 10 oktober, håller Research Professional webbaserat seminarium om hur du använder utlysningsdatabasen. (Dessa seminarier ges regelbundet den andra tisdagen i månaden.) 

Läs mer och anmäl dig här.

 

September 2017

Tisdag den 12 september, håller Research Professional webbaserat seminarium om hur du använder utlysningsdatabasen. (Dessa seminarier ges regelbundet den andra tisdagen i månaden.) 

Läs mer och anmäl dig här.


Juni 2017

12 June 13.15 - 16.00

Uppsala University EU support office invites you to a seminar on the Starting and Consolidator Grants of the European Research Council

 

Read more about the seminar

 

Maj 2017

29 maj 09.30 - 14.00

Dialogmöte om Formas första utlysning inom Nationella forskningsprogrammet för klimat. 

Inom ramen för det Nationella forskningsprogrammet om klimat utlyser Formas 46,5 miljoner kronor under tre år (2017–2019) inom två delutlysningar:

1. Synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om klimatförändringar och klimatarbete i samhället.

2.  Forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete.

Här kan du läsa mer om mötesprogrammet. 

Anmäl dig till mötet senast 22 maj. 

Mer information om utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete

 

MARS 2017

7:e mars kl 13:00-15:00     

Formas ger information om den öppna utlysningen 2017. Var?  Mötet äger rum på SLU, i Aulan, Undervisningshuset, Almas allé 10. Evenemanget kommer även att sändas via webb, för mer information och program följ denna länk.