Forskningsstöd – finansiering

Här hittar du: 

Fler stödfunktioner för dig som forskar: ekonomiavdelningen, juridiska avdelningen, universitetsbiblioteket samt UU Innovation

 

Sökord: forskningsstöd, forskarstöd, forskningsfinansiering, söka pengar, utlysningar, stipendier, hjälp med finansiering, forskning, hjälp att skriva ansökan, bidrag, forskningsbidrag, anslag, grants office, externfinansiering