Utbildning på forskarnivå

Två myndigheter hanterar frågor som rör universitet och högskolor:

  • Universitetskanslersämbetet har tre huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet.
  • Universitets- och högskolerådet, UHR, ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.

Högskoleförordningen överlåter en del detaljreglering till universiteten och därför finns det gemensamma styrdokument för forskarutbildning vid Uppsala universitet.

Ovanstående reglering kompletteras sedan av fakultetsnämnden. Vid institutionerna sker det dagliga praktiska arbetet med all forskarutbildning, institutionerna har oftast egna rutiner och instruktioner.

Mer om utbildning på forskarnivå

Aktivitetsrapportering
Antagning
Examen
Prolongation
Studieplaner
Samhällsvetenskapliga doktorandrådet