PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontakt forskningssekreterare

Besöksadress:  S:t Olofsgatan 10 B

Gemensam e-post: forskningssekreterarna@uadm.uu.se

Agneta Emanuelsson, forskningssekreterare
teologiska fakulteten, historisk-filosofiska
fakulteten, språkvetenskapliga fakulteten,
fakulteten för utbildningsvetenskaper
Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
Tel. 018-471 1508
Fax. 018-471 1655
E-post agneta.emanuelsson@uadm.uu.se
 

Björn Gålnander, forskningssekreterare
Medicin-farmaci och naturvetenskap-teknik
Kansliet för naturvetenskap och teknik
Tel. 018-471 6569
Mobil 070-1679367
E-post bjorn.galnander@uadm.uu.se

Ulrika Huss Melin, forskningssekreterare
Medicin-farmaci och naturvetenskap-teknik
Kansliet för naturvetenskap och teknik
Tel. 018-471 1893
Mobil 070-4250188
E-post ulrika.huss.melin@uadm.uu.se
Foto på Ulrika Huss Melin
Carmen Medina, forskningssekreterare 
Kansliet för naturvetenskap och teknik 
Tel. 018-471 6813
Mobil 070-425 0643
E-post carmen.medina@uadm.uu.se
Foto på Carmen Medina
Carolina Rydin, forskningssekreterare
Medicin-farmaci, naturvetenskap-teknik, 
amerikanska finansiärer,
National Institute of Health (NIH)
Kansliet för naturvetenskap och teknik
Tel. 018-471 2578
Mobil 070-167 9314
Fax. 018-471 1999
E-post carolina.rydin@uadm.uu.se
Foto på Carolina Rydin
Anders Westlin, forskningssekreterare 
Samhällsvetenskap, juridik 
Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap 
Tel. 018-471 1901
Mobil 070-425 0328
E-post anders.westlin@uadm.uu.se
Foto på Anders Westlin
Sofia Wretblad, forskningssekreterare 
Medicin-farmaci, naturvetenskap-teknik, 
Wallenbergstiftelserna, amerikanska 
finansiärer
Kansliet för naturvetenskap och teknik
Tel. 018-471 7137
Mobil 070-425 0412
E-post sofia.wretblad@uadm.uu.se
Foto på Sofia Wretblad