Forskarservice

Kontaktuppgifter:

Vad kan du få hjälp med?

Inom Uppsala universitet finns ett nätverk för att stödja forskare. Här ingår forskningssekreterare, EU-projektkoordinatorer, ekonomer, jurister samt UU Innovation.

Du som forskar kan få hjälp att hitta utlysningar om anslag, råd om hur man utformar sin ansökan, råd om budgetering och avtalsskrivning samt hjälp vid kontakter mellan universitetet och externa samarbetspartners, som andra myndigheter, näringslivet och organisationer.

Biblioteket erbjuder service och tjänster för dig som forskare. Behöver du hjälp att komma igång med informationssökning, elektronisk publicering eller referenshantering? Använd vår kompetens!