PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Svensk forskningsfinansiering

I Sverige finansieras forskning av statliga myndigheter, offentliga stiftelser och privata finansiärer. En överblick hittar du här.

Nedan har vi samlat kortfattad information om ett urval av de större svenska forskningsfinansiärerna, med webblänkar för mer information om deras verksamhet och aktuella utlysningar. Notera att det för vissa utlysningar krävs central handläggning av ansökningar, t ex där rektor ska skriva under stödbrev.

 • Vetenskapsrådet är ett statligt forskningsråd som finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom universitets- och högskolesektorn. Vetenskapsrådet ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Obs UU har central handläggning av ansökningar för forskningsinfrastruktur

 • Formas är ett statligt forskningsråd som finansierar forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling och som kan bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

 • Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

 • Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

 • Wallenbergstiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus. Observera att stiftelserna kräver lärosätesprioritering av inskickade ansökningar och att UU därför har central handläggning av dessa ansökningar

 • Stiftelsen för strategisk forskning stödjer forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.

 • MISTRA har till ändamål att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö. Forskningen skall ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad samhällsutveckling. Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft.

 • Energimyndigheten stödjer forskning och innovation inom energiområdet. Ny teknik och nya innovationer ska bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls.

 • Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

 • Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

 • Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. Forskare och vårdpersonal kan ansöka om anslag eller stipendier från Cancerfonden.

 • Göran Gustavssons Stiftelse (UU/KTH)  främjar i huvudsak grundforskning inom teknisk fysik och medicin samt är inriktad mot yngre forskare. Se ytterligare information om Stiftelsens utlysningar.

Med hjälp av Research Professional kan du på ett enkelt sätt söka utlysningar sorterat på ämne eller typ av bidrag. Här finns färdiga sökvägar till aktuella postdoc utlysningar och resebidrag från svenska finansiärer.