PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Central handläggning av ansökningar

Vissa finansiärer kräver att lärosätet prioriterar eller väljer ut de ansökningar som skickas in, eller att ansökan av andra orsaker hanteras centralt av lärosätet. I dessa fall finns interna processer, som innebär att den sökande behöver lämna in ett underlag eller en intresseanmälan i god tid. Se fastställda datum i tabellen nedan och välj finansiär i listan nedan för mer detaljer om den interna processen.