PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Amerikansk finansiering

Forskare vid Uppsala universitet kan söka forskningsmedel och delta i projekt finansierade från USA.

Sedan 2010 finns en handläggningsordning som skall följas vid alla ansökningar till federala amerikanska finansiärer:

1) Innan en ansökan påbörjas ska Carolina Rydin eller Sofia Wretblad kontaktas senast 20 arbetsdagar innan ansökan ska lämnas in. De ger aktuell information om ansökningsprocessen, samt tekniskt och administrativt stöd.

2) De flesta amerikanska finansiärer, inkl. National Institutes of Health (NIH), har en gemensam elektronisk ansökningsportal: Grants.gov. Enskilda forskare kan inte skicka in ansökningar via Grants.gov utan detta måste ske via lärosätet. Authorized organization representative (AOR) för Uppsala universitet är universitetsdirektören Katarina Bjelke. Rättighet att sända in ansökningar är delegerat till Carolina Rydin och Sofia Wretblad, som även registrerar den sökande i eRA Commons.

3) Prefekten skall informeras och godkänna att ansökan lämnas in genom att skriva under ett prefektintyg . Detta är särskilt viktigt eftersom institutionen ansvarar för alla indirekta kostnader (se högerspalten). Prefekten intygar också att ansvarig forskare har tid och resurser att utföra projektet.

4) Det är ett krav från finansiären att huvudsökande undertecknar en Principal Investigator Assurance och ett Investigator's Statement of Significant Financial Interests. Lärosätet förvarar originalet.

5) Den färdiga ansökningsfilen lämnas till forskningssekreterarna för granskning senast 8 arbetsdagar innan sista ansökningsdatum.

6) Forskningssekreterarna lämnar ansökan via Grants.gov och eRA Commons och assisterar sökande med ev. korrigeringar.

Relevanta länkar:

Utförlig information om ansökningsprocessen, ansökningsblanketter m.m. finns på NIH:s webbsidor "Foreign Grants Information".

Funding Opportunities and Notices” samlar länkar och listor över alla aktuella utlysningar, uppdateringar, lag- och regeländringar m.m.

Regelverket för NIH-bidrag för projekt påbörjade efter 1 oktober 2011 finns samlat i ”NIH Grants Policy Statement 2011”. För projekt påbörjade före 1 oktober 2011 gäller "NIH Grants Policy Statement 2010".

Kontaktpersoner

För allmänna frågor om amerikanska anslag kontakta Carolina Rydin eller Sofia Wretblad.

För ekonomiska frågor kontakta Ellen Leijon.

För juridiska frågor kontakta Johan Asker.