PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

EU-finansiering

Här hittar du information om Uppsala universitets stöd för EU-finansierad forskning.

EU:s finansieringsinstrument för forskning och innovation har avlöst varandra i fleråriga så kallade ramprogram, där det innevarande löper till och med 2020, och benämns Horisont 2020. H2020 består av tre block; Spetskompetens, Samhällsutmaningar samt Industriellt ledarskap.

Inom Spetskompetens (Excellent Science) ingår:

Inom Samhällsutmaningar ingår:

Inom Industriellt ledarskap ingår: