Tidsplan för avhandlingsproduktion

Begär en tidsplan genom att använda det här formuläret.

Obs! Tidsplanen är beräknad utifrån att du levererar ditt material i slutgiltigt skick, och att du skrivit och formaterat din ramberättelse eller monografi i vår avhandlingsmall eller annan mall som är godkänd för den serie du ska publicera i. Avhandlingsmallen finns för Microsoft Word och LaTeX och kan hämtas här.

Helgdagar och arbetsfria klämdagar räknas inte in i tidsplanen. Se Årsarbetstidsschema och klämdagar 2018

Monografiavhandlingar är avhandlingar skrivna som enhetligt sammanhängande verk.
Samman­läggnings­avhandlingar består av en sammanfattning samt ett antal artiklar.