PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tidsplan för avhandlingsproduktion

Du som disputerar 1–18 december
Vi har nu fulltecknat och kan inte ta emot fler avhandlingar. Har du frågor kring detta, kontakta gärna oss.

Du som redan har fått tidsplan berörs inte av detta.

Begär en tidsplan genom att använda det här formuläret.

Obs! Tidsplanen är beräknad utifrån att du levererar ditt material i slutgiltigt skick, och att du skrivit och formaterat din ramberättelse eller monografi i vår avhandlingsmall eller annan mall som är godkänd för den serie du ska publicera i. Avhandlingsmallen finns för Microsoft Word och LaTeX och kan hämtas här.

Helgdagar och arbetsfria klämdagar, som infaller måndag eller fredag, räknas inte in i tidsplanen. Se Årsarbetstidsschema och klämdagar 2017

Monografiavhandlingar är avhandlingar skrivna som enhetligt sammanhängande verk.
Samman­läggnings­avhandlingar består av en sammanfattning samt ett antal artiklar.