PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Prislista

Anbudet du får från oss inkluderar grundkostnad, tryckkostnad samt ev. kostnad för arkivering/e-publicering i DiVA.

1) Grundkostnad, 6200:- (exkl. tryckkostnad)

Du får hjälp med det administrativa, tekniska och grafiska arbete som behövs för att din avhandling ska tryckas och levereras i rätt tid. I det ingår bland annat att vi:

  • förbereder filer för tryck,  

  • utformar omslag enligt önskemål och riktlinjer,

  • bokar och sköter kontakt med tryckeri, enligt gällande ramavtal.

Ett PDF-korrektur ingår och du ska lämna in och godkänna din avhandling för tryck enligt den tidsplan du fått från oss. Priset gäller alla typer av avhandlingar.

 

2) Tryckkostnad

Din avhandling trycks av ett tryckeri inom universitetets ramavtal. 

 

3) Arkivering/e-publicering i DiVA 4000:-

Kostnaden för e-publicering/arkivering faktureras olika beroende på vilket vetenskapsområde din fakultet tillhör:

  • Doktorsavhandling, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet faktureras doktoranden 4000 kr

  • Doktorsavhandling, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet faktureras doktoranden 4000 kr

  • Doktorsavhandling, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet faktureras halvårsvis till respektive fakultet, 4000 kr per avhandling. (Ingår ej i anbud)

E-publicering av sammanfattningen (kappan) är obligatorisk för sammanläggningsavhandlingar enligt rektorsbeslut (Länk till beslut)

Digital långsiktig arkivering i DiVA är obligatorisk för samtliga doktorsavhandlingar inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteterna (Länk till beslut och underlag.)

 

Tilläggskostnader

Formatering av text enligt mall, 750:-/timme

Om du inte kan eller har tid att använda avhandlingsmallen så kan vi göra det åt dig. Kontakta oss i god tid innan din inlämning så att vi kan avsätta tid och anpassa din tidsplan. 

 

Redigering av bilder och tabeller, 100:-/st

Vill du ha hjälp att redigera bilder eller formatera dina tabeller så kan vi hjälpa dig i mån av tid. Kontakta oss i god tid innan din inlämning så att vi kan avsätta tid och anpassa din tidsplan.

 

Forceringsavgift, 1000:-/dag

Om du inte skickar in din avhandling enligt den tidsplan vi satt upp så kan vi inte följa vårt planerade schema, därför tillkommer en forceringsavgift. Vi kan inte heller garantera leverans i tid till spikning. 

Om avhandlingen inte godkänts för tryck i tid kan även tryckeriet ta ut en forceringsavgift.