PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Prislista

 • Produktion enligt mall, 5900:- (exkl. tryckkostnad)
 • Formatering av text enligt mall, 750:-/timme
 • Redigering av bilder och tabeller, 100:-/st
 • E-publicering/Arkivering i DiVA enligt mall, 4000:-
 • Forceringsavgift, 400:-/dag
 • Spikning, 300:-
 • Tryckkostnad

Produktion enligt mall, 5900:- (exkl. tryckkostnad)

Du får hjälp med administrativt, tekniskt, och grafiskt arbete som behövs för att din avhandling ska tryckas och levereras i rätt tid. Texten formaterar du själv i avhandlingsmallen med hjälp av våra instruktioner och vi hjälper dig med att:

 • utforma omslag enligt önskemål och riktlinjer,
 • förbereda filer för tryck och elektronisk publicering i DiVA,
 • boka och sköta kontakt med tryckeri, enligt gällande ramavtal.

Ett PDF-korrektur ingår och du ska lämna in och godkänna din avhandling för tryck enligt den tidsplan du fått från oss. Priset gäller alla typer av avhandlingar.

Formatering av text enligt mall, 750:-/timme

Om du inte kan eller har tid att använda avhandlingsmallen så kan vi göra det åt dig. Kontakta oss i förväg så kan vi avsätta tid och anpassa din tidsplan. 

E-publicering/Arkivering i DiVA enligt mall 4000:-

Kostnaden för e-publicering/arkivering faktureras olika beroende på vilket vetenskapsområde din fakultet tillhör:

 • Doktorsavhandling, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet faktureras doktoranden 4000 kr

 • Doktorsavhandling, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet faktureras doktoranden 4000 kr

 • Doktorsavhandling, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet faktureras halvårsvis till respektive fakultet, 4000 kr per avhandling.

E-publicering av sammanfattningen (kappan) är obligatorisk för sammanläggningsavhandlingar enligt rektorsbeslut (Länk till beslut)

Digital långsiktig arkivering i DiVA är obligatorisk för samtliga doktorsavhandlingar inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteterna (Länk till beslut och underlag.)

Forceringsavgift, 400:-/dag

Organisera ditt arbete med stor marginal. Om du inte skickar in din avhandling enligt den tidsplan vi satt upp så kan vi inte följa vårt planerade schema. Därför tillkommer en forceringsavgift. Vi kan inte heller garantera leverans i tid till spikning. 

Om avhandlingen inte godkänts för tryck i tid kan även tryckeriet ta ut en forceringsavgift. 

Spikning, 300:-

För doktorsavhandlingar tillkommer alltid en kostnad för hantering av spikningen.

Tryckkostnad

Din avhandling trycks av ett tryckeri inom universitetets ramavtal. Anbudet du får från oss inkluderar alltid tryckeriets kostnader och du kan när som helst kontakta oss för en prisuppskattning.