Checklista för licentiater

Tidsplan: Senast 12 veckor innan ditt slutseminarium ska du begära en tidsplan för produktionen av din avhandling.

Informationsmöte: Med din tidsplan får du också en inbjudan till ett informationsmöte som vi rekommenderar att du går på.

Förberedelser:

 • Boka språkgranskning i god tid så att allt material är klart när du ska skicka det till Avhandlingsproduktion.
 • Installera och använd avhandlingsmallen. Vi har support på mall för Word 2007, 2010 och 2013 för Windows samt Word 2011 och 2016 för Mac.
 • Kontakta de tidskrifter/förlag där dina artiklar är publicerade för att få tillstånd att inkludera dessa i din avhandling, samt för att få tryckoptimerade PDF-filer.
 • Registrera din avhandling, alternativt dina delarbeten och din ramberättelse i DiVA. Lathundar: https://mp.uu.se/c/perm/link?p=1367558

Inlämning:

 • Det är viktigt att du följer tidsplanen. Om inte inlämning sker enligt överenskommelse kan vi inte garantera leverans på utsatt datum.
 • Se till så du har ett komplett, korrekturläst och korrigerat underlag. 
 • Skicka in ditt ifyllda beställningsunderlag. Det går bra att fotografera/skanna.
 • Ladda upp din kompletta avhandling (med delarbeten) på MyFiles.

Korrektur:

 • Inom 1−2 arbetsdagar får du tillbaka ett korrektur. Du har nu möjlighet att göra dina eventuella sista ändringar.
 • Avhandlingen färdigställs med inarbetade ändringar.
  OBS! Detta är slutversionen av din avhandling. Du har inga möjligheter att göra nya korrigeringar, om eventuella nya fel upptäcks får dessa publiceras i en separat erratalista.
 • Avhandlingen skickas till tryckeriet. Efter 2−3 dagar ska du granska ditt provtryck hos Avhandlingsproduktion. Detta för att upptäcka eventuella tryckfel från tryckeriet.  

Tryckning:

 • Efter att du godkänt ditt provtryck så kommer din avhandling att tryckas.

Leverans:

 • Din avhandling levereras till en adress i Uppsala enligt överenskommelse, vanligtvis mellan kl. 12.00−16.00.