Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Beslut

  • Doktorander som publicerar sammanläggningsavhandlingar ska publicera sammanfattningen (kappan) i fulltext i DiVA. Rektorsbeslut   (pdf, öppnas i nytt fönster)
  • Arkivering av doktorsavhandlingar från Hum-Sam. Beslut, Underlag (pdf, öppnas i nytt fönster)