Avhandlingsproduktion

Avhandlingsproduktion är en enhet på universitetsbiblioteket som arbetar med att producera Uppsala universitets, Högskolan Dalarnas och Högskolan i Gävles avhandlingar. Vi bistår med grafisk utformning, arkivering och elektronisk publicering i DiVA samt kontakt med tryckeri.

 

http://ub.uu.se/publicera/avhandling/