Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Förbered dig inför utvecklingssamtalet!

Som anställd vid universitetet kan du erbjudas utvecklingssamtal med din chef. Utveckling av individ och verksamhet är ett huvudsyfte med utvecklingssamtalet.

Vid utvecklingssamtalet kan du tillsammans med din chef klargöra mål, krav och förväntningar och sätta dina behov, kompetens och prestationer i relation till verksamhetens nuvarande och framtida möjligheter och behov.

Det finns ett av personalavdelningen framtaget stödmaterial som riktar sig till både dig som medarbetare och till din chef -  hjälp att förbereda och genomföra utvecklingssamtalet. Hör gärna med din chef om materialet är aktuellt att använda inför ert samtal.

Tips:

  • Kom förberedd till utvecklingssamtalet.
  • Gå igenom medarbetarmaterialet i god tid innan samtalet.