PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rutiner vid tecknande av URA-kontrakt

 1. Institution/motsvarande kontaktar HR-specialist på HR-avdelningen för information om URA och skriver därefter URA-kontrakt enligt mall och checklista (mall för URA-kontrakt finns under blanketter). Viktigt är att institution/motsvarande i detta skede tillsammans med arbetstagaren gör en anmälan om utsändning hos Försäkringskassan, blankett 6220 ”Begäran Intyg A1/E101 eller konventionsintyg”. Detta gäller:
  - vid utlandsstationering till EU/EES-länder
  - vid utlandsstationering till länder med vilka Sverige har konventioner om social trygghet. 
  - om personen som ska utlandsstationeras inte har bott i Sverige de senaste åren.

 2. Rekryterings- och anställningsärende läggs in i Edgar om berörd person inte har en anställning vid UU sedan tidigare.

 3. Kontraktet skickas med e-post till HR-specialist för godkännande av slutversion.

 4. Efter godkännande från HR-specialist skriver institution/motsvarande ut två original för underskrift av prefekt och arbetstagare, varav:

  - ett original behålls av arbetstagaren
  - ett original återsändas till lönespecialisterna på HR-avdelningen tillsammans med ev. kopior på A1-intyg samt eventuella uppehålls- och arbetstillstånd för arkivering i personakt.

 5. Lönespecialist lägger upp URA-anställningen i Primula. 

 6. Institutionen/motsvarande tecknar en URA-försäkring för arbetstagaren. Detta görs av institution/motsvarande hos Kammarkollegiet via adressen:forsakring@kammarkollegiet.se

  Uppge:
  - namn och personnummer på dem som ska omfattas
  - försäkringsperiod
  - den utländska stationeringsorten
  - fakturaadress

  Myndigheten får för varje sådan beställning en
  försäkringsbekräftelse och en faktura på premien, vilken beräknas på antalet försäkrade persondygn. 

  Kammarkollegiet skickar försäkringskort så snart försäkringen är registrerad. Vissa länder kräver ett försäkringsintyg inför utlandsstationeringen. Ett sådant intyg skrivs av Kammarkollegiet på begäran i samband med tecknandet av URA-försäkringen.

 7. Institution/motsvarande ger den anställde en kopia på URA-försäkringens försäkringsvillkor alternativt skickar länk till dessa.