PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbildningar

HR-avdelningen och byggnadsavdelningen ger utbildningar inom arbetsmiljö för universitetets chefer, skyddsombud och anställda.

Återkommande utbildningar i egen regi

 • Kompetensforums chefsutbildning innehåller ett avsnitt om arbetsmiljö.
 • Skyddsombudsutbildningen. Vi driver arbetsmiljöutbildningen för nya skyddsombud. Utbildningen innehåller bland annat:
  • Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet
  • Skyddsombudets roll
  • Riskhantering
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Huvudskyddsombudsutbildningen erbjuds nya huvudskyddsombud vid Uppsala universitet. Utbildningen innehåller bland annat:
  • Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet
  • Rollen som huvudskyddsombud
  • Handledning av skyddsombud
  • Mötesteknik
  • Kontakter med Arbetsmiljöverket
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Övrig externt upphandlad utbildning

Övriga anpassade utbildningar i egen regi

 • Enheten för HR-stöd genomför utbildningar inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet. Vid intresse för utbildningsinsatser kontaktar du en HR-specialist arbetsmiljö vid HR-avdelningen.
 • Byggnadsavdelningen genomför vid behov kurser, seminarier och utbildningar inom den fysiska arbetsmiljön, exempelvis inom strålskydd och hantering av brandfarlig vara. Kontakta kursadministratören med idéer och förslag.
 • Säkerhetsavdelningen genomför utbildningar i bland annat hantering av hot och våld, informationssäkerhet och IT-säkerhet. Se sidan för utbildning i säkerhetsfrågor.

Interaktiv utbildning

Mer information
www.av.se